naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie kostenbijdrage gemeentescholen

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1/1/2020.

De maximumfactuur voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt voor kleuters 45 EUR en voor het lager onderwijs 90 EUR. 

De Dendermondse gemeentescholen bieden vrijblijvend een aantal producten aan de leerlingen aan. Als hiervan gebruik wordt gemaakt, moet je een retributie betalen.

Maaltijd kleuter 2,39 EUR
Maaltijd lager 2,52 EUR
Soep 0,54 EUR
Drankkaart (13 drankjes) 5 EUR
Remgeld middagtoezicht 0,35 EUR
Nieuwjaarsbrief  0,65 EUR

De stad rekent enkel de kostprijs aan. Deze kostprijs evolueert volgens de prijsherzieningsformule van de overheidsopdracht. De juiste tarieven worden telkens vermeld in het schoolreglement, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoe? 

De school stuurt je een factuur. Na ontvangst van de factuur moet je betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

Contact

Dienst onderwijs

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 95
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • Geld