naar top
Gemeente Dendermonde

RUP 'Achterhaalde bestemmingen' - IN OPMAAK

In het RUP Achterhaalde bestemmingen bundelen we een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende planologische bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften willen we hier een mouw aan passen.

De stad maakt nu het RUP op.

Onderaan deze pagina vind je de startnota die ter inzage lag tijdens de raadpleging van 6 september 2021 tot en met 4 november 2021, samen met het verslag van de twee participatiemomenten op 5 en 26 oktober 2021.

Verder vind je ook de scopingnota bij de downloads, samen met de procesnota die up-to-date is gebracht. In de scopingnota wordt toegelicht hoe we met alle opmerkingen uit de publieke raadpleging omgaan en met welke visie we het voorontwerp van het RUP zullen opmaken.

Opgepast: de downloads zijn grote bestanden. Als het niet lukt om het te openen in je browser, is het misschien nodig om het document eerst te downloaden op je harde schijf.

De volgende stap in de procedure van het RUP is het opmaken van een voorontwerp met een bestemmingsplan en bijhorende voorschriften. In een latere fase organiseren we hierover een openbaar onderzoek.