Samenstelling en werking college van burgemeester en schepenen/vast bureau OCMW

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW bestaat uit de burgemeester en 7 schepenen. De burgemeester is de voorzitter. In Dendermonde vergadert het college van burgemeester en schepenen wekelijks op maandag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De schepenen beheren elk één of meer beleidsgebieden. Iedere schepen zorgt ervoor dat de voorstellen over zijn/haar materies, vergezeld van een degelijk dossier, op deze vergadering komen. Het is het schepencollege dat 'collegiaal' de voorstellen goedkeurt of verwerpt. Meestal wordt er binnen het college niet gestemd en trachten ze een algemene consensus te bekomen. 

Het college en vast bureau bestuurt dagelijks de stad, bereidt de beraadslagingen en de besluiten voor en voert de beslissingen uit van o.a. de gemeente- en OCMW-raad. Daarnaast heeft het ook andere bevoegdheden zoals het beheer van de stedelijke inrichtingen (bib, musea, scholen), openbare werken leiden, toezicht op ambtenaren, afleveren van vergunningen …

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college bij en adviseert het schepencollege op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen (verslagen). Hij heeft de leiding over het stadspersoneel en de stadsdiensten volgens de richtlijnen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Samenstelling

 • Piet Buyse

  • burgemeester

  CD&V
  Adres
  Leo Bruynincxstraat 18
  9200 Dendermonde
  Tel.
  052-25 10 78
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  1987-1994: provincieraadslid
  Vanaf 2001: gemeenteraadslid
  2001-2006: eerste schepen
  Vanaf 2007: burgemeester

  Bevoegdheden Algemeen beleid en coördinatie, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, protocol en plechtigheden, public relations en informatie
 • Leen Dierick

  • 1e schepen

  CD&V
  Adres
  Hekkestraat 47
  9200 Grembergen
  GSM
  0478-42 80 00
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2001: gemeenteraadslid
  2001-2006: schepen
  Vanaf 2007: 1e schepen
  Vanaf 2007: federaal volksvertegenwoordiger

  Bevoegdheden Openbaar domein (openbare werken, openbare gebouwen en openbaar groen), autopark, topografie, nutsvoorzieningen, straatmeubilair, wegen en waterlopen (inclusief polders), jaarmarkten, energie en klimaat, communicatie en inspraak
 • Marius Meremans

  • 2e schepen

  N-VA
  Adres
  Heirstraat 79
  9200 Appels
  GSM
  0473-34 30 76
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  1995-1997: OCMW-raadslid
  1997-2000: gemeenteraadslid
  Vanaf 2007: gemeenteraadslid
  2007-2012: schepen
  Vanaf 2013: Vlaams volksvertegenwoordiger
  Vanaf 2019: schepen

  Bevoegdheden Omgevingsvergunning (ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu), afvalbeleid en zwerfvuil, verkeer, mobiliteit en parkeren
 • Dieter Mannaert

  • 3e schepen

  CD&V
  Adres
  Rosstraat 124
  9200 Baasrode
  GSM
  0475-36 09 83
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2013: gemeenteraadslid
  Vanaf 2019: schepen

  Bevoegdheden Financiën en begroting, lokale handel (middenstand, lokale economie, jobbeurzen), stadspromotie en toerisme, facility, ICT, administratieve vereenvoudiging, erediensten en juridische zaken
 • Martine Van Hauwermeiren

  • 4e schepen

  CD&V
  Adres
  Koebosstraat 19
  9200 Appels
  GSM
  0474-41 88 36
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2001: gemeenteraadslid
  Vanaf 2007: schepen

  Bevoegdheden Personeel, onderwijs (exclusief kunstonderwijs), kinderen (kinderopvang, onthaalouders, opvoedingsondersteuning), platteland en landbouw, ontvangsten en feestelijkheden, markten
 • Nele Cleemput

  • 5e schepen

  CD&V
  Adres
  Noordlaan 122
  9200 Dendermonde
  GSM
  0477-02 04 20
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2013: gemeenteraadslid
  Vanaf 2019: schepen

  Bevoegdheden Afgevaardigd beheerder autonoom gemeentebedrijf, sport, sportvisserij en recreatie, jeugd, speelpleinen en natuur
 • Els Verwaeren

  • 6e schepen

  N-VA
  Adres
  Sint-Apolloniastraat 16
  9200 Appels
  GSM
  0472-40 14 00
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2019: gemeenteraadslid
  Vanaf 2019: schepen

  Bevoegdheden Cultuur en cultureel erfgoed, kunstonderwijs, musea en archief, ontwikkelingssamenwerking, Europese en internationale contacten
 • Tomas Roggeman

  • 7e schepen

  N-VA
  Adres
  Otterstraat 127
  9200 Sint-Gillis-Dendermonde
  GSM
  0472-89 03 96
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje
  Politieke loopbaan

  Vanaf 2013: gemeenteraadslid
  Vanaf 2019: schepen
  Vanaf 2019: federaal volksvertegenwoordiger

  Bevoegdheden Voorzitter bijzonder comité sociale dienst, sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, welzijn, wijk- en buurtwerking, wonen, integratie, dierenwelzijn
 • Wouter Van der Vurst

  • Algemeen directeur stad en OCMW

  Adres
  Franz Courtensstraat 11
  9200 Dendermonde
  Tel.
  052-25 10 59 en 052-25 10 09
  E-mail
  Vcard
  Digitaal visitekaartje