naar top
Gemeente Dendermonde

Renovatie Scheldebrug voor heraanleg Mechelse Poort

Werken Scheldebrug

In aanloop naar de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 22 februari de renovatiewerken aan de Scheldebrug.

Omdat er ook gewerkt wordt aan de Zogsebaan en de Zeelsebaan is er minder doorgaand verkeer op deze brug. Van deze situatie maakt AWV graag gebruik om de werken aan de brug uit te voeren. Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen langs de werf kunnen rijden. 

 

Scheldebrug in nieuw kleedje

De Scheldebrug is al enkele decennia oud en bijgevolg dringend aan vernieuwing toe. Het AWV zal de brug een grondige opfrisbeurt geven. Het wegdek, de leuningen, de verlichting en de betonnen stootbanden, alles wordt gestript en vernieuwd. Ook de waterdichting van de brug wordt volledig vervangen. Na de make-over moet de brug er weer voor enkele decennia tegenaan kunnen.

Coördinatie en fasering

Fase 1

Van 1 maart tot begin juli werken ze in de rijrichting Dendermonde. Tijdens deze werken wordt het verkeer over de rijhelft richting Grembergen geleid. In iedere rijrichting is 1 rijstrook beschikbaar. Fietsers gebruiken een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad parallel met deze rijrichting. Ook voetgangers kunnen langs deze kant over de brug wandelen. De trappen naar de brug, aan de kant richting Dendermonde, worden tijdens de werken afgesloten.  

Deze werken werden beëindigd op 8 juli 2021.

Fase 2

Na het bouwverlof volgt de rijhelft richting Grembergen. In de nacht van 3 op 4 augustus wordt de nieuwe signalisatie geplaatst. Vanaf dan rijdt het verkeer terug over één rijstrook in elke richting.

Fietsers worden naar de overkant van de weg geleid naar het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. Ook voetgangers kunnen langs deze kant over de brug wandelen. De trappen naar de brug, aan de kant richting Grembergen, worden tijdens de werken afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant het einde van de werken in december 2021.

Voorbode Mechelse Poort

Met deze werken start meteen ook de aanloop naar de vernieuwing van het kruispunt Mechelse Poort. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokaal bestuur  zien met de realisatie van de Mechelse Poort een grote vooruitgang voor de Dendermondse fietser. De werken zullen het gevaarlijke kruispunt  vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers maar met name de fietsers. Nu het openbaar onderzoek loopt liggen de plannen ter inzage. Het lokaal bestuur en AWV hopen begin april een vergunning op zak te hebben om de werken volgend jaar te kunnen starten. 

Fietstunnels: veilig, vlot en comfortabel

De plannen voor de Mechelse Poort zijn genoegzaam bekend. Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: onder de Martelarenlaan, onder de Noordlaan en onder de Leopoldlaan. Fietsers en voetgangers zullen zo bij het oversteken niet meer in conflict komen met het andere verkeer.  Bovendien kunnen zij hun traject hier vlot verderzetten en moeten ze geen rekening meer houden met wachttijden aan verkeerslichten. Fietsers en automobilisten volledig scheiden is de meest veilige en vlotte manier om het verkeer voor fietsers te organiseren.

Brede fietspaden, ruime tunnels, aangepaste verlichting

De fietspaden van en naar de tunnels zijn dubbelrichtingsfietspaden en 3 meter breed. De fietspaden in de tunnels hebben een breedte van 5 meter. Daarmee zijn zeker de fietspaden in de tunnel ruim bemeten. Ook de hellingsgraad van de hellingen naar de tunnels is zo voorzien dat fietsers op een aangename en veilige manier de tunnels in en uit kunnen rijden. Slechts op één plek is de helling iets steiler dan ideaal maar vanwege de beperkte afstand en de beperkte plaats niet mogelijk.  Uiteraard zullen alle tunnels verlicht zijn voor maximale zichtbaarheid en voor de sociale veiligheid. Er is een heus verlichtingsplan met niet alleen verlichting in de fietstunnels maar ook langsheen de toegangshellingen naar de tunnels. 

Dubbelrichtingsfietspaden waar nodig, enkelrichting waar het moet

Er wordt in het ontwerp zoveel mogelijk gekozen voor dubbelrichtingsfietspaden waar dat veilig kan en er voldoende ruimte is. Zo zijn alle fietspaden van en naar de tunnels dubbelrichtingsfietspaden. Waar dat niet het geval is, zoals aan de westzijde van de Scheldebrug is dit ingegeven door zorgen om fietsveiligheid en -gemak. Een dubbelrichtingsfietspad naar de brug veronderstelt bij beperkte breedte immers gevaar door de snelheidsverschillen tussen dalende en stijgende fietsers. Bovendien moet een dergelijk dubbelrichtingsfietspad op de  brug en verder doorgetrokken worden wat zorgt voor gevaarlijke conflicten met zijstraten of anders voor een gevaarlijke gelijkgrondse oversteek op de Martelarenlaan. 

Plannen inkijken

De plannen zelf zijn al langer bekend en alle informatie over het project is te vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be/dendermonde.
Deze werken zullen aanvatten na de werken aan de Zeelsebaan en de Scheldebrug, en zijn gepland voor aanvang in het voorjaar van 2022.

Lopende werven 

In het voorjaar van 2020 is AWV gestart met de werkzaamheden aan de N47 (Zeelsebaan) en zullen vermoedelijk afgerond zijn eind 2021. Deze werkzaamheden omvatten de aanleg van een nieuwe rijweg, riolering en fietspaden tussen Grootzand en Kleinzand.
Verderop plant AWV eveneens de herinrichting van de N446 (Zogsebaan). Begin 2021 werd er gestart met het bouwrijp maken. De infrastructuurwerken zullen starten na het bouwverlof van 2021 en zullen op het grondgebied van Dendermonde een jaar in beslag nemen.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.