Park 92 in Grembergen

Update 1/3: Er mag geskatet worden in Grembergen. Het park is nog niet volledig af maar is wel al opengesteld om op te skaten. Er worden binnenkort nog enkele banken en vuilnisbakken geplaatst. Later zullen ook de taluds (schuine afwerkingen) ingezaaid worden.

Schrijf alvast 7 april in uw agenda, dan wordt het park officieel geopend met een heuse skatewedstrijd. 

Origineel bericht

Op maandag 30 juli 2018 is het skatepark door het schepencollege goedgekeurd. De week erna werd er in Grembergen een aankondigingsbordje geplaatst. Dit stond er 30 dagen en er werd geen bezwaar ingediend. Dus de bouw achter het gemeentehuis in Grembergen kan beginnen. Dit staat gepland voor eind november 2018 en zal 8 weken duren. Er moet wel rekening gehouden worden met het winterweer, dit zou voor vertraging kunnen zorgen. 

Op dinsdag 2 oktober 2018 zat de jeugddienst en de dienst wegen en waterlopen samen met de firma Public Partners om te overleggen over het nieuwe skatepark. Deze firma heeft binnen- en buitenlandse ervaring. Dit zal een meerwaarde betekenen voor de realisatie van het skatepark in Grembergen.

Zorgzame stad

Naast de ondersteuning van het reguliere jeugdbeleid zetten wij als stad ook sterk in op de niet-georganiseerde jeugd. Dat doen we op allerlei manieren, door kortere projecten, maar onder andere ook door ingrepen in de openbare ruimte.

We merken dat het aantal skaters in onze stad groeit en daar willen we ook graag op inspelen.

Het is de bedoeling om de al opgestarte werken aan het Sportcentrum in Sint-Gillis te voltooien, maar ook een volledig nieuw skatepark aan te leggen in Grembergen.

Voor dit project hadden de jongeren ook inspraak, zowel via het online inspraakplatform, als persoonlijk via gespreksmomenten met verschillende skaters. In het voorjaar nodigde de jeugddienst hen uit om samen rond de tafel te zitten en de bouwplannen te bekijken. De enthousiaste skaters gaven heel wat input over hoe hun ideale skatepark er zou kunnen uitzien. Bij de uitwerking werd hierbij dan ook rekening mee gehouden.

De jeugddienst ziet dit in een veel groter geheel en werkt samen met de dienst groenbeleid en landbouw voor de verdere invulling van het skatepark. 

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 16.30 u.
Morgen gesloten