naar top
Gemeente Dendermonde

Sporten in coronatijden

Vanaf zaterdag 13 februari mogen verenigingen en clubs - met respect voor de coronamaatregelen -  opnieuw fysieke activiteiten aanbieden voor kinderen uit het basisonderwijs.

Kinderen tot 13 jaar (geboren in 2008 en later)

 • Min 13-jarigen beperken zich tot één activiteit.
 • Deze activiteit kan binnen en/of buiten plaatsvinden.
 • De groepen bestaan uit maximaal tien kinderen, exclusief begeleider(s).
 • Kinderen moeten altijd in dezelfde groep zitten.

Jongeren vanaf 13 tot en met 18 jaar (geboren in 2007-2002)

 • Enkel sporters in georganiseerd verband (club, school, vereniging …) zijn toegelaten in de buitensportinfrastructuur. Individuele sporters zijn niet toegelaten.
 • Jongeren moeten 1 activiteit kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de sportclub, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging.
 • Die activiteit kan enkel buiten beoefend worden. En ook in bubbels van maximum 10 deelnemers (+ 1 trainer of begeleider). Enkel wanneer dit nodig is i.f.v. de veiligheid van de sporters (vb G-sport), mag er een extra begeleider aanwezig zijn.
 • Intense fysieke contacten sowieso maximaal vermeden.
 • Omwille van het verhogen van het aantal jongeren dat samen mag sporten van 4 naar 10, maar om jongeren toch voldoende sportkansen te bieden tijdens die ene hobby die men per week moet kiezen, mag een sportterrein (hockeyveld, voetbalveld, atletiekterrein) in maximaal 2 delen opgesplitst worden. De trainer mag zich niet van het ene naar het andere groepje verplaatsen.
 • Trainers respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke en dragen een mondmasker.
 • De trainer/begeleider mag aan meerdere bubbels per week training geven, maar niet gelijktijdig.
 • Enkel trainingen zijn toegelaten. Competitie is verboden.

Bijkomende maatregelen

 • Er is geen publiek toegelaten.
 • Aan ouders wordt gevraagd om niet te blijven rondhangen rond de sporthal of sportsite. Beperk je bezoek tot het brengen of afhalen van je kind en draag een mondmasker.
 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.
 • Er zal voor de buitensporters 1 toilet open zijn (Sint-Gillis).
 • Er geldt een registratieplicht voor deelnemers aan sportlessen/-trainingen.

Lessen L.O.

 • Lessen L.O. van de lagere scholen kunnen blijven doorgaan in onze sportinfrastructuur: scholen en leerkrachten zijn verantwoordelijk om de corona-maatregelen die gelden voor het onderwijs te volgen.
 • Zonder tegenbericht kunnen vanaf maandag 22 februari lessen L.O. van secundaire scholen opnieuw doorgaan in onze sportinfrastructuur.

Ongeorganiseerd sporten

 • Buiten sporten en zwemmen mag:
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5 m.

Zwemmen in Olympos

Zwemmen in georganiseerd verband enkel nog toegelaten voor jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar (geboren in 2007 – 2002):

 • Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de sportclub, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging.
 • In bubbels van niet meer dan 10 deelnemers.
 • Er mogen meerdere bubbels van 10 deelnemers aanwezig zijn in de zwemhal, maar nooit meer dan 40 aanwezigen tegelijkertijd in de volledige zwemhal.
 • Trainers dragen altijd een mondmasker in de zwemhal.

Zwemmen in georganiseerd verband bij volwassenen:

 • In groepjes van 4 personen (4 sporters per baan). Afstand tussen de groepjes en tussen de sporters onderling moet steeds 1,5 m zijn.
 • De groepjes moeten steeds dezelfde 4 personen zijn.
 • Trainers dragen altijd een mondmasker in de zwemhal.

Bij combinatie van deze groepen mogen er nooit meer dan 40 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de zwemhal.

Schoolzwemmen:

 • Schoolzwemmen voor leerlingen van het Lager Onderwijs is niet toegelaten.

Zwemmen in ongeorganiseerd verband:

Lees er meer over in dit bericht.

Contact

Algemene vragen over vaccinatie?

Vragen over de maatregelen in Dendermonde