Restauratie Stadhuis

Update 7 september 2018

De restauratie en museale inrichting van het Belfort zit in de eindfase. Op Open Monumentendag zal de toren voor het eerst opengesteld worden voor het publiek. Vanaf dan gaan we proefdraaien en worden ook de laatste ontbrekende elementen afgewerkt (o.a. de infopanelen op het panoramisch niveau).

Om veiligheidsredenen mogen we maar max. 10 personen tegelijk in de toren toelaten. Dat wil ook zeggen dat het niet mogelijk zal zijn om op Open Monumentendag alle geïnteresseerden toegang te verschaffen.

Om een stormloop te vermijden en toch iedereen de kans te geven om kennis te maken met dit unieke Werelderfgoed, kunt u het Belfort nog gratis bezoeken tot 21 december 2018. Een toegangsticket kunt u afhalen aan de balie van Toerisme Dendermonde in het Stadhuis op de Grote Markt. Voor de toren hanteren we dezelfde openingstijden als de toeristische dienst, enkel op het moment dat er beiaardconcerten zijn, wordt het bezoek aan de toren tijdelijk onderbroken.

 

Update 12 juli 2018

Door een onvoorziene vertraging bij de afwerking van enkele noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen kan het Belfort voorlopig nog niet worden opengesteld voor het publiek.

We houden jullie via website, Toerisme Dendermonde en Facebook op de hoogte van zodra het Belfort wel zal opengesteld worden. De gratis toegang voor bezoekers zal verlengd worden. We verontschuldigen ons voor dit ongemak en rekenen op uw begrip.


Update juli 2018

Dit monument, erkend als werelderfgoed, werd vanbinnen volledig gerestaureerd. Na het bouwverlof worden nog informatiepanelen aangebracht die de verschillende functies van de toren toelichten en ook de verwoestingen in Dendermonde tijdens de 'Groote Oorlog'. Het hoogtepunt is het uitkijkpunt over de stad op de 6e verdieping (achter glas). U kunt het Belfort gratis bezoeken in juli en augustus, maar u moet wel eerst een toegangsticket afhalen bij Toerisme Dendermonde. Vanaf september betaalt u hiervoor 2 euro. Om veiligheidsredenen mogen we max. 10 personen tegelijk in de toren toelaten. Voor de toren hanteren we dezelfde openingstijden als de toeristische dienst.

Ondertussen werd ook de Aula in het Stadhuis in een nieuw kleedje gestoken en werkte men de voorbije maanden hard aan de restyling van een aantal andere zalen met schilderwerken, nieuwe verlichting en nieuw meubilair. In het kader van deze restyling realiseerde Dirk Van Ransbeeck ook portretten van de burgemeesters die Dendermonde sinds de fusies bestuurd hebben. Deze portretten hangen in de Raadzaal van het Stadhuis.

Update april 2018

De grondige restauratie van de Belforttoren verloopt vlot. De werken startten op 16 oktober 2017. Eerst werden de elektrische leidingen afgebroken en de oude trap gedemonteerd. Daarna werden de binnenmuren van het Belfort onder handen genomen. Deze ondergingen een speciale reiniging en er zijn ook stabiliteits- en metselwerken uitgevoerd. Tot slot werden de herstelde muren voorzien van een witte kaleilaag. Na de opkuis werd de stelling opnieuw verwijderd. Momenteel bevindt het Belfort zich opnieuw in een 'lege' toestand. Vanaf 18 april wordt begonnen met de opbouw van een nieuwe stalen trapconstructie. Nadien volgt de afwerkingsfase: de elektrische voorzieningen worden aangesloten, alle veiligheidsvoorzieningen worden geïnstalleerd en op elk niveau worden informatiepanelen voorzien die de bezoeker de nodige uitleg verschaffen over de verschillende functies van het Belfort doorheen de tijd. De didactische panelen worden ondersteund door een woordje uitleg via audioguides. Het einde van de werken wordt voorzien tegen eind juni 2018.

Tijdens de restauratie van het Belfort wordt ook werk gemaakt van de inrichting van de nis links van de toegang. Daar wordt een publiek drankfonteintje gerealiseerd.

Update januari 2018

Het project voor de totale renovatie van het Stadhuis schiet heel goed op. Heel wat vernieuwingen zijn reeds een feit en in 2018 wordt volop doorgewerkt.

Eind 2016 werd de gerestaureerde Lakenhalle geopend. Op de benedenverdieping van het Stadhuis bevindt zich nu een prachtig ingericht bezoekerscentrum en een nieuw toeristisch infokantoor. Beide hebben het voorbije jaar meer dan 30.000 bezoekers naar Dendermonde gelokt.

Momenteel is het Belfort aan de beurt voor een grondige restauratie. Dit project voorziet  in het toegankelijk maken van het Belfort voor het publiek. De smalle bestaande houten binnentrap is immers niet geschikt voor bezoekers en voldoet niet aan de veiligheidsvoorwaarden. Een nieuwe stalen trap zal de oorspronkelijke middeleeuwse niveaus terug zichtbaar maken. 
De voorbereidende werken zijn gestart op 16 oktober 2017. Hiervoor was het nodig om de beiaard in de toren voor enkele maanden stil te leggen. Dit gebeurde met passende concerten op zondag 15 oktober. Tegen de komende zomer zal de toren opengesteld worden voor het publiek. 

Daarnaast voorzien we een herschildering van de Raadzaal, de Reynoutzaal en de trappenhal. De Aula en de Ros Beiaardzaal kregen eerder al een opfrisbeurt. Bovendien loopt een project om de verlichting te moderniseren, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en esthetische uitstraling.

Als sluitstuk van deze make-over wordt ook het meubilair in het Stadhuis onder de loep genomen. De fraaie meubelen in de Trouwzaal, Jumelagezaal, Raadzaal, salon en kabinet van de burgemeester blijven behouden. De verplaatsbare stoelen en tafels die in verschillende settings opgesteld worden in de vergaderzalen zoals de Reynoutzaal, Ros Beiaardzaal, Mathildezaal, Ayazaal en Schepenzaal zijn echter verouderd en aan vervanging toe. De gemeenteraad keurde op 17 januari 2018 de aankoop van nieuw meubilair goed. Het gaat om 300 stoelen en 30 tafels. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 EUR incl. btw.

Het project 'Renovatie Stadhuis' samengevat

De binnenrestauratie van de lakenhalle en het schepenhuis startte op 16 maart 2015.

Binnenmuren, voorzetwanden en vloerdelen werden uitgebroken waardoor de middeleeuwse lakenhalle opnieuw gestalte kreeg. Vooral de bewaard gebleven dragende muren uit de 14e eeuw en de gewelven uit de 18e eeuw vielen op. De resterende vloeren werden voorzichtig uitgebroken onder toezicht van een projectarcheoloog. Profielputten brachten heel wat archeologische vondsten aan het licht.

De archeologische werken in de voormalige lakenhalle waren een succes. De laatste opgravingen vonden plaats nadat de elektriciteitscabine uit de lakenhalle verplaatst werd naar de kelder van het Stadhuis. De archeologen zullen de resultaten nu verder onderzoeken om ons meer te leren over de geschiedenis van het Stadhuis.

Tijdens de afbraakwerken in het schepenhuis waren er op het bovenliggende niveau scheurtjes ontstaan. Er waren ook enkele deuren die niet meer goed open of dicht gingen. Deze problematiek werd door de stabiliteitsingenieur grondig onderzocht. De ontstane scheurtjes zullen gedurende lange tijd worden gemonitord. Voorlopig zijn ze stabiel. Er wordt een hersteldossier voorbereid om de scheurtjes grondig te herstellen en opnieuw mooi af te werken.

De nieuwe staalstructuur en extra funderingswerken in het schepenhuis verzekert voortaan de stabiliteit binnenin het Stadhuis. Verder werden nog meer structurele werken en herinrichtingswerken uitgevoerd o.a. versteviging van de funderingen van het gewelf van het schepenhuis, plaatsing en chemische verankering van de vloerplaten, plaatsing nieuwe elektrische leidingen en vloerverwarming, nieuwe tegelvloer, restauratie kolommen, wanden en gewelven ... 

De binnenrestauratie, de installatie van de nieuwe technische uitrusting en de museale inrichting werden in het najaar 2016 beëindigd. In een gloednieuw kleedje fungeren de lakenhalle en het schepenhuis nu als een nieuw toeristisch infokantoor én een bezoekersruimte in het thema ‘Dendermonde voor, tijdens en na de Groote Oorlog’. 

Op 16 december 2016 werd de vernieuwde lakenhalle officieel geopend. Het nieuw toeristisch infokantoor met bezoekerscentrum heeft verruimde openingsuren en een werking '7 dagen op 7'. Meer info op de website Toerisme Dendermonde.

Het Belfort wordt een toeristische parel!

Het restauratieproject voorziet eveneens in het toegankelijk maken van het Belfort voor het publiek. De smalle bestaande houten binnentrap is immers niet geschikt voor bezoekers en voldoet niet aan de veiligheidsvoorwaarden. Een nieuwe stalen trap zal de oorspronkelijke middeleeuwse niveaus terug zichtbaar maken.

Midden 2016 werden de klokken van de beiaard al even verwijderd om een rottende steunbalk te vervangen. De stabiliteit van het Belfort werd door het inbrengen van chemische ankers verbeterd. De torenspits en ornamenten werden gerestaureerd en de lantaarnconstructie hersteld.

Vanaf 16 oktober 2017 starten de eigenlijke restauratiewerken in het interieur van dit werelderfgoed. Hierbij een overzicht van de op stapel staande werken in volgorde van uitvoering (aannemers Monument Vandekerckhove en Reynders):

In de eerste weken wordt werk gemaakt van de afbraak van alle elektrische leidingen en de demontage van de bestaande houten trap en de tussenvloeren. De toren wordt dus als het ware een lege koker tot net onder de klokken. Dit heeft ook tot gevolg dat de beiaard zonder stroom zal vallen en het dus enkele maanden stil zal zijn vanuit het Belfort. Ook de monumentale verlichting aan de binnenzijde van de toren wordt tijdelijk weggenomen.

Van zodra de afbraakwerken achter de rug zijn, wordt in de lege koker een stelling gemonteerd om de binnenmuren van het Belfort onder handen te nemen. Deze ondergaan een reiniging via wervelrotatie (te vergelijken met de klassieke gevel-reiniging, maar met minder kracht om de natuursteen te sparen). Er zijn ook stabiliteits- en metselwerken voorzien (o.a. hervoegen of verlijmen van barsten en scheuren).

Na de opkuis van de muren verdwijnt de tijdelijke stelling en wordt de tegelvloer op het gelijkvloers gerestaureerd. Daarna wordt de nieuwe stalen trap in verschillende delen aangeleverd en van onderaf opgebouwd. De opbouw van de nieuwe trap zal zodanig gebeuren, dat de verschillende tussen-verdiepingen opnieuw op het oorspronkelijke middeleeuwse niveau komen.

Na de plaatsing van de trap volgt de afwerkingsfase: de muren worden mooi gekaleid zoals in de Lakenhalle, de elektrische voorzieningen worden aangesloten, aan de inkom wordt een automatisch draaihek geplaatst en op elk niveau worden informatiepanelen voorzien die de bezoeker de nodige uitleg verschaffen over de verschillende functies van het Belfort doorheen de tijd. De didactische panelen worden ondersteund door een woordje uitleg via audioguides.

Bij de inrichting van het Belfort gaat heel veel aandacht naar de veiligheid van de bezoekers. Volgende maatregelen zijn onder meer voorzien:

  • Toegangscontrole (maximum 10 bezoekers tegelijkertijd) en camerabewaking.
  • Plaatsing van borstweringen, brandblussers en pictogrammen.
  • Systeem van branddetectie, noodverlichting en sprinklerinstallatie.
  • Brandwerende compartimentering.
  • Aanwezigheid van ankerpunten om personen te evacueren in geval van nood.

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2018. Na de restauratie van het Belfort zal Dendermonde over een nieuwe toeristische topper beschikken. Eén van de hoogtepunten van een bezoek aan het Belfort wordt ongetwijfeld het viewpoint op de zesde verdieping van het bezoekersgedeelte. De 7e en 8e verdieping blijven voorbehouden voor de beiaardiers.

Leuk om te weten is dat tijdens de restauratie van het Belfort ook werk zal gemaakt worden van de inrichting van de nis links van de toegang. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om hier een publiek drankfonteintje te realiseren.

 

  • Binnenin Belforttoren