Bovenlokale economische steunmaatregelen voor ondernemers

Ondernemers ondervinden op verschillende manieren hinder door de coronacrisis en bijhorende opgelegde maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van bovenlokale economische steunmaatregelen en instanties die meer uitgebreide informatie geven.

Vlaio

Door de coronamaatregelen moeten sommige bedrijven verplicht de deuren sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De coronahinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Je kan de corona hinderpremie in geval van verplichte sluiting al aanvragen via een applicatie op de website van Vlaio.

Meer info

Maar ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis kunnen steun krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Deze compensatiepremie kan je nog niet aanvragen. De applicatie staat nog niet online.

Meer info

Febelfin

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september.
Meer info

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Zelfstandigen die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden, kunnen onder andere een vermindering van de sociale bijdragen en een overbruggingsrecht aanvragen.
Meer info

FOD Financiën

De federale regering voorziet steunmaatregelen betreffende belastingen om financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en ondernemers.
Meer info 

RVA

Als u door het coronavirus uw personeel niet meer kunt tewerkstellen, kunt u uw personeelsleden tijdelijk werkloos stellen, als u een aantal formaliteiten naleeft. 
Meer info

Unizo

Via www.unizo.be kunt u alle relevante ondernemersinfo terugvinden over corona. U vindt er ook een uitgebreid overzicht van alle steunmaatregelen.
Meer info

Vlaanderen

Een overzicht van alle mogelijke steunmaatregelen.
Meer info

Contact

Dienst middenstand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 99
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.