naar top
Gemeente Dendermonde

S-MER : Publieke consultatie ‘Ruimte voor water Dender’

Met de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen: (1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, en (2) bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden om het gebied te versterken.

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024.  

Documenten kunnen geraadpleegd worden via de website van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei, via volgende links:

Als u geen computer of internet hebt, kunt u de documenten fysiek raadplegen en/of gebruikmaken van een openbare computer bij de Stadswinkel van de stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 - 9200 Dendermonde, zonder afspraak tijdens de openingsuren (maandag tot vrijdag open van 9 tot 14u behalve woensdag, op woensdag van 14u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u).

Opmerkingen of bezwaren?

Deze kunnen gedurende de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente worden ingediend vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie op het adres:

Stadsbestuur van Dendermonde

College Burgemeester en Schepenen

T.a.v. Dienst leefmilieu

Franz Courtensstraat 11

9200 Dendermonde

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.