naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie culturele festivals

Organisatoren van culturele festivals die voldoen aan de voorwaarden uit het subsidiereglement kunnen een subsidie aanvragen. Verschillende festivaltypes komen in aanmerking (filmfestival, muziekfestival, theaterfestival, stripboekenfestival …).  De festivalactiviteiten moeten een programma vormen en verbonden worden door een bepaald centraal thema of concept.

Voor wie?

De aanvrager moet een vzw zijn die al minstens eenmaal zonder financiële steun van de stad het festival heeft georganiseerd. 

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads). Je kunt een subsidieaanvraag eenmaal per jaar indienen, namelijk voor 15 oktober. 

Hoe aanvragen?

Je moet een aantal documenten aan uw aanvraag toevoegen: 

  • Een beknopt actieplan van het project (meer info op het aanvraagformulier).
  • Overzicht van eventuele andere partners die bij het project betrokken zijn met hun inbreng.
  • Voorstelling van jezelf als organisator (gewone activiteiten, al georganiseerde evenementen) + voor verenigingen een exemplaar van de statuten.
  • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden, eigen inbreng ...) en uitgaven met toelichting.

De aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Online aanvragen

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post

Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

Jouw aanvraag wordt binnen de 15 werkdagen na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze commissie formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het Cultuurloket brengt je binnen de 15 werkdagen na de beoordeling van de dossiers op de hoogte over de beslissing. 

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Bibliotheek
Adres
Kerkstraat 1119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 81 30
E-mail

Enkel na afspraak.