naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie culturele festivals

Een cultureel festival is een laagdrempelige activiteit om mensen in contact te brengen met verschillende kunstvormen, om mensen cultuur te laten beleven en om mensen te verbinden.  Daarom stimuleren we verenigingen zonder winstoogmerk om een cultureel festival te organiseren in onze stad.

Verschillende festivaltypes komen in aanmerking (filmfestival, muziekfestival, theaterfestival, stripboekenfestival …). De festivalactiviteiten moeten een programma vormen en verbonden worden door een bepaald centraal thema of concept.

Voor wie?

Organisatoren van culturele festivals.

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie downloads). We sommen de belangrijkste voorwaarden hier op:

 • De aanvrager is een vzw.
 • De aanvrager heeft het festival minstens één maal georganiseerd zonder stedelijke festivalsubsidie.
 • De aanvrager mag geen andere subsidies ontvangen voor dit festival via een ander stedelijk subsidiereglement.
 • Het festival moet plaatsvinden op het grondgebied van Dendermonde. Voor een digitaal festival moet de organisator aantonen dat het publieksbereik een zwaartepunt heeft in Dendermonde.
 • De aanvrager gebruikt Nederlands als voertaal.
 • Als de zetel van de vzw van de aanvrager zich buiten Dendermonde bevindt, moet deze minstens 1 lokale artiest programmeren.
 • Het festival is begrensd in tijd en ruimte.
 • Het festival werkt zijn gekozen thema verdiepend uit door middel van een doordachte programmatie die blijk geeft van verschillende niveaus, diversiteit, experiment en gevestigde waarden.
 • Het festival werkt samen met lokale partners.
 • De aanvrager engageert zich voor de organisatie van het festival in het UiTPAS-systeem. Dit wil zeggen dat deelnemers van het festival UiTPAS-punten kunnen sparen, punten kunnen omruilen en aan kansentarief kunnen deelnemen (indien recht op kansentarief). 
 • De aanvrager kan aantonen dat hij inspanningen levert om de ecologische voetafdruk van het festival zo klein mogelijk te houden. Check ook hoe organiseer je een groen event..
 • De aanvrager kan de mogelijkheid benutten om het cultureel festival mondeling voor te stellen aan de beoordelingscommissie.

Hoe aanvragen?

Voeg deze documenten toe aan de aanvraag: 

 • Een beknopt actieplan van het project (meer info op het aanvraagformulier).
 • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden, eigen inbreng ...) en uitgaven met toelichting.
 • Voorstelling van je vzw (gewone activiteiten, al georganiseerde evenementen) + een exemplaar van de vzw-statuten.
 • Overzicht van eventuele andere partners die bij het project betrokken zijn met hun inbreng.

De aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Vraag online subsidie culturele festivals aan

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post

Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

Je aanvraag wordt binnen de 2 maanden na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Je kan, indien gewenst, het cultureel festival mondeling voorstellen aan de beoordelingscommissie. Deze commissie formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het Cultuurloket brengt je binnen de 15 werkdagen na de beoordeling van de dossiers op de hoogte over de beslissing. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op de volgende criteria:

 • de kwaliteit van het festivalprogramma;
 • de originaliteit van de uitwerking van het festival;
 • de vernieuwende en experimentele aard van het festival;
 • kansen die worden geboden aan opkomend talent;
 • inspanningen m.b.t. verruiming en verdieping van het publieksbereik;
 • aansluiting bij de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan van de stad;
 • bovenlokale uitstraling van het festival;
 • de wijze waarop het festival wordt gefinancierd en de aard van de inkomstenbronnen;
 • de eigen inbreng en de creativiteit in het zoeken naar aanvullende financieringsbronnen;
 • keuze voor specifieke doelgroepen m.b.t. de inhoudelijke invulling van het programma;
 • duurzame (lokale) partnerschappen;
 • de ecologische voetafdruk van het festival;
 • aandacht voor randprogrammering;
 • het relatieve belang van het festival in verhouding tot de andere ingediende initiatieven;
 • het inhoudelijk en financieel verslag van de voorbije editie en het programmaconcept van de ingediende editie van het festival.

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Cultuurhuis Belgica
Adres
Kerkstraat 249200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 46 81 30
E-mail

Woensdag op afspraak.