naar top
Gemeente Dendermonde

Basis- en publiekssubsidie sociaal-culturele verenigingen

Om het de erkende sociaal-culturele verenigingen makkelijker te maken tijdens hun opstart na de coronapandemie dient men voor de basissubsidie 2022 uitzonderlijk geen aanvraag binnen te brengen. Enkel een betalingsbevel waarin het rekeningnummer van de erkende vereniging wordt bevestigd moet ingevuld bezorgd worden aan het cultuurloket.  Het formulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Onder impuls van Forum Cultuur is er toch beslist om de publiekssubsidies 2022 voor komend werkjaar opnieuw open te stellen.  Gezien het verenigingsleven opnieuw kan floreren volgen we het argument dat de publiekssubsidie nu een extra stimulans vormt om naar buiten te treden met het sociaal-culturele verenigingsveld. Op het info en netwerkmoment is hier anders over gecommuniceerd waarvoor onze excuses.

Als jouw vereniging het komende werkjaar bijzondere publieksactiviteiten organiseert, kan je daarnaast voor elke activiteit een extra subsidie aanvragen. Dit doe je door het onderstaande formulier in te vullen en tijdig in te dienen bij het cultuurloket.

Volgende categorieën van publieksactiviteiten (met uitzondering van repetities, privéfeesten en opluistering huwelijken en uitvaarten) komen in aanmerking voor een subsidie:

  • Concerten
  • Choreografieën
  • Publiek toegankelijke beurzen
  • Theatervoorstellingen
  • Eigen publicaties (met uitzondering van ledentijdschrift)
  • Lezingen, voordrachten, vormingen
  • Cultuurreizen (open voor iedereen)
  • Demonstraties
  • Tentoonstellingen

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads).

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar cultuurloket@dendermonde.be. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

2. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Stadsbestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde’. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

Afhandeling?

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld door het cultuurloket en nadien door de kerngroep van het Forum Cultuur. Dit gebeurt op het eerstvolgende overleg na de uiterste indiendatum. De beide adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt.

De vereniging wordt binnen de vijftien werkdagen na de beslissing officieel op de hoogte gesteld door het cultuurloket.

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Bibliotheek
Adres
Kerkstraat 1119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 81 30
E-mail

Enkel na afspraak.

  • Geld