Subsidie Forum Cultuur

Indien u als vereniging aangesloten bent bij Forum Cultuur kunt u voor uw jaarlijkse werking een aanvraag doen voor een basissubsidie. Als uw vereniging het komende werkjaar bijzondere publieksactiviteiten organiseert, kunt u daarnaast voor elke activiteit een extra subsidie aanvragen.

Volgende categorieën van publieksactiviteiten (met uitzondering van repetities, privéfeesten en opluistering huwelijken en uitvaarten) komen in aanmerking voor een subsidie:

  • Concerten
  • Choreografieën
  • Publiek toegankelijke beurzen
  • Theatervoorstellingen
  • Eigen publicaties (met uitzondering van ledentijdschrift)
  • Lezingen, voordrachten, vormingen
  • Cultuurreizen (open voor iedereen)
  • Demonstraties
  • Tentoonstellingen

Voor wie?

Verenigingen aangesloten bij Forum cultuur. 

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads).

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur. Uw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

Online aanvragen

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op uw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar forumcultuur@dendermonde.be. Uw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Stadsbestuur Dendermonde, Secretariaat Forum Cultuur, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde’. Uw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

Afhandeling?

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld door de kerngroep van het Forum Cultuur. Dit gebeurt op het eerstvolgende overleg na de uiterste indiendatum. Het advies wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt.

De vereniging wordt binnen de vijftien werkdagen na de beslissing officieel op de hoogte gesteld door het secretariaat van het Forum Cultuur.

Contact