Milieuvergunning

Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige en milieuvergunning. In plaats van aparte aanvragen moet u vanaf 1 januari 2018 één gezamenlijke aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Ook voor aanvragen die enkel van stedenbouw- of milieukundige aard zijn, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.