naar top
Gemeente Dendermonde

Tijdelijk parkeerverbod - inname openbaar domein

Een tijdelijk parkeerverbod aanvragen is nodig voor bv. een verhuis, het plaatsen van een container, een levering … en kan enkel op reglementaire parkeerplaatsen. Je moet de borden minstens 24 uur op voorhand plaatsen, op voorwaarde dat je een toelating hebt.

Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals straat of voetpad inneemt, ben je verplicht een vergunning inname openbaar domein aan te vragen om de nodige verkeerssignalisatie te plaatsen. 

De toelating bepaalt:

  • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein je mag innemen
  • welke verkeersborden je moet gebruiken
  • waar en hoe je de verkeersborden moet plaatsen

Bekijk de straten waar binnenkort werken met aanzienlijke hinder worden uitgevoerd. Je kan doorklikken naar een plan met alle informatie en omleidingen  www.app.eaglebe.com 

Wanneer aanvragen?

  • 5 werkdagen voor de aanvang van de werken voor parkeerverbod en signalisatie jaarvergunning
  • 10 werkdagen voor de aanvang van de werken voor de inname van openbaar domein op een gemeenteweg
  • 15 werkdagen voor de aanvang van de werken voor de inname van het openbaar domein op een gewestweg en openbare werken.

Hoe aanvragen?

1. Online 

Je moet bij de aanvraag een plan met de afmetingen van de ingenomen oppervlakte toevoegen. Als de intekening bij de aanvraag niet overeenstemt met het bijgevoegde plan, zijn wij genoodzaakt de tekening in de aanvraag van EagleBe correct aan te passen. Dit is belangrijk voor de betalingen achteraf.

Online aanvragen

OPGELET: dien jouw aanvraag best in via de internetbrowser Google Chrome, aangezien het softwareprogramma met Internet Explorer kan vastlopen.

2. Via het loket (enkel op afspraak)
Maak een afspraak

Bekijk de verleende vergunningen via www.app.eaglebe.com . Op die manier heb je ook een overzicht van de hinder in jouw straat of regio.

Prijs?

Voor inname van het openbaar domein geldt de belasting 'inname openbaar domein bij werken'

Afhandeling?

De dienst evenementen en inname openbaar domein verwerkt jouw aanvraag en vraagt indien nodig adviezen op. Als jouw dossier is behandeld, mailen we je de vergunning.

Verlenging?

Toegekende aanvragen kunnen niet meer aangepast worden (behalve de aanvangsdatum). Een lopende aanvraag kan altijd worden verlengd , let wel: je moet de verlenging aanvragen ten laatste 3 werkdagen voor de einddatum van de vergunning. Indien de verlenging 3 werkdagen na afloop van de werken moet verlengd worden, moet je een administratieve kost van 70 euro betalen.

Aanvraag tot verlenging langer dan 3 werkdagen na afloop van de vergunning is niet mogelijk. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Waar kan je verkeerssignalisatie huren of kopen?

  • Bij een inname met verkeershinder moet de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie aangeduid worden met signalisatie en dit conform de signalisatiemachtiging.
  • De stad ontleent geen verkeerssignalisatie. Je kan hiervoor terecht bij een private signalisatiefirma.
  • Parkeerverbodssignalisatie kan enkel door particulieren gehuurd worden bij de stad aan 20 euro per set borden per dag. Rekening houdend met de verplichte plaatsing van de borden 24 uur vooraf.

Contact

Dienst evenementen en inname openbaar domein

  • parkeerverbod