Verfraaien pleinen en vernieuwen voetpaden in Tuinwijk

Update 21 februari 2019: pleintjes aan de beurt

Na het herstel van de voetpaden in de Tuinwijk, komen nu de aanwezige pleintjes aan de beurt, waar we zowel de beplanting als de inrichting aanpakken.

De heraanleg gebeurt door de stedelijke uitvoeringsdienst in twee fasen. In een eerste fase worden het Basiel De Cockplein en het H. Vandemeulebroeckeplein heringericht. Nadien volgt het Dokter De Witteplein. In de downloads vindt u de ontwerpplannen.

‘Ontmoeten en spelen’ zijn de uitgangspunten bij de herinrichting van de pleintjes. We werken met een aantal vaste planten, nieuwe bomen en enkele natuurlijke speelelementen. Een goede toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens wordt gegarandeerd door de aanleg van een zachte aanloop. Aan de Rode Kruislaan wordt de rijweg iets verbreed om het indraaien van auto’s te vergemakkelijken.

In totaal zal er zo’n 254 m² verharding verwijderd worden wat bijdraagt aan de doorlaatbaarheid van de bodem.

Deze werken zullen starten in de loop van de maand april.

Algemene info

Het stadsbestuur besliste om de Tuinwijk in Sint-Gillis te verfraaien: heraanleg van de voetpaden waar nodig en mogelijk en opfrissing van de groenvoorzieningen.

Op woensdag 7 maart 2018 werd door het stadsbestuur een infomoment georganiseerd voor de bewoners van de Tuinwijk. Tijdens het infomoment werden de plannen toegelicht voor de verfraaiing van de wijk in een eerste fase.

Deze eerste fase omvat enerzijds de vergroening van het Dokter De Witteplein en het H. Vandemeulebrouckeplein en inbouwen van attractieve, natuurlijke spelelementen en anderzijds de vernieuwing van de voetpaden in de omgeving van de twee pleinen.

De werken aan de voetpaden startten midden april 2018.

Op onderstaand plan (Downloads) zijn de voetpaden aangeduid die vernieuwd werden. Sommige voetpadstroken zullen opgebroken worden en ingezaaid worden met gras, aangezien ze toch zeer weinig of niet gebruikt worden. Er zijn ook voetpaden die behouden blijven omdat ze eerder vernieuwd werden. De overige voetpadstroken binnen het projectgebied die niet aangeduid zijn op de kaart, worden plaatselijk hersteld waar nodig. 

In de wijk hebben een aantal woningen een voortuin. Deze voortuinstroken blijken geen privaat domein te zijn. Toch hebben een aantal bewoners reeds geïnvesteerd om de voortuintjes aan hun woning te verfraaien. Aangezien de meeste bewoners deze voortuinstrook zelf onderhouden en gelet op het extra budget dat zou nodig zijn om deze voortuinstroken te vernieuwen, werd beslist om het merendeel van deze voortuinen onaangeroerd te laten.

In de mate van het mogelijke werd ook rekening gehouden met de vraag naar meer parkeerplaatsen in de wijk.

Langs het Dokter De Witteplein werd aan de woningen nrs. 9-16 een langse parkeerstrook gerealiseerd worden waar een 8-tal wagens kunnen parkeren.

Aan het H. Vandemeulebrouckeplein ter hoogte van de woningen nrs. 1-4 en nrs. 24-28 werden een aantal voortuintjes op openbaar domein opgebroken en vervangen door langse parkeerstroken. Naast deze parkeerstroken werd een volwaardig voetpad van minimaal 1,5 m breed aangelegd. 

Na onderzoek werd vastgesteld dat de toestand van de aanwezige rioleren ter hoogte van Oud-Strijdersplein 1-7 en Basiel De Cockplein 1-8 niet goed was. Het vernieuwen van de voetpaden op deze plaatsen zonder de riolering eronder te vernieuwen was niet verantwoord. Daarom werd beslist de riolen op deze plaatsen te vernieuwen. 

Volgend op de aanleg van de nieuwe riolering werden ook de voetpaden op deze plaatsen vernieuwd.

In het project werd ook de opbraak van een aantal voetpadstroken voorzien: bocht aan Basiel De Cockplein en de bocht aan het Oud-Strijdersplein. 

Alle werken werden uitgevoerd in 2018.

Na het herstel van de voetpaden in de Tuinwijk, komen de aanwezige pleintjes aan de beurt in het voorjaar 2019, waar we zowel de beplanting als de inrichting zullen aanpakken.