U voelt zich ziek en vermoedt corona?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werd een tijdelijk triagecentrum opgericht. De bedoeling is om op deze manier besmette patiënten niet in contact te brengen met de reguliere patiënten in het ziekenhuis of in een wachtzaal. 

Vertoont u symptomen die op een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen wijzen?

Meld u telefonisch aan: 

  • op weekdagen bij de eigen huisarts
  • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 052-730 100

De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum COVID-19: 

  • op weekdagen op een volledig afgescheiden locatie op campus De Kroon, Kroonveldlaan 40 (rechtervleugel, vergadercomplex)
  • in het weekend in een afgebakende zone van de huisartsenwachtpost 

Opgelet! Spontaan aanmelden bij het triagecentrum is niet mogelijk! 

Wat moet u meebrengen?

Uw identiteitskaart