Vacature: Lokale coördinator IBO

 

Je bent verantwoordelijk voorde dagdagelijkse organisatie en coördinatie van je opvanglocaties zowel tijdens het schooljaar als op schoolvrije dagen en vakantieperiodes. Concrete taken hierbij zijn o.a. het opmaken van de werkplanning en taakverdeling, kwaliteitsbewaking van de activiteiten, opvolging van het kwaliteitshandboek, netwerk overleg… Bovendien sta je in voor de begeleiding en coaching van de kinderbegeleiders zodat jouw team gemotiveerd en geëngageerd kan werken. Je probeert de talenten van jouw medewerkers optimaal in te zetten en stimuleert hen om proactief aan de slag te gaan. Je probeert een optimale verbinding te maken tussen jonge en oudere medewerkers en organiseert regelmatig teamoverleg.

Je hebtvaak contacten met ouders, je zorgt o.a. voor de inschrijvingenvan de kinderenen bent het aanspreekpunt voor hun vragen en zorgen.Je onderhoudt nauwe contacten met onderwijsinstellingen en andere betrokken partners zoals Kind en Gezin, inspectiediensten e.a.,…Een vlotte en verbindende communicatie zijn hierbij cruciaal.

Overkoepelend vindt er op wekelijkse basis overleg plaats met de andere lokale coördinatoren, waarbij van iedere coördinator een actieve inbreng wordt verwacht. Hierbij ontwikkeljesamen een visie met aandacht voor de pedagogische aspecten, je adviseert en bereidt beslissingen voor met betrekking tot het IBO. Je bent bereidvormingen en nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.