Vacature: Ontvanger-griffier bij de Polder Vlassenbroek

Taken

  • Je coördineert de werking van de Polder en leidt de praktische gang van zaken in dialoog met het Bestuur. Je bent eindverantwoordelijke voor personeel, financiën en administratie.
  • Je volgt alle projecten van de Polder op en blijft op de hoogte van de stand van zaken. Dit omvat bestekken, onderhoudsplannen, analyse van adviesaanvragen …
  • Je staat in voor het financieel beheer van de Polder en de inning van de Polderbelasting.
  • Je onderhoudt nauwe contacten met gemeentebesturen, het provinciebestuur en de Vlaamse Overheid.
  • Je bereidt de bijeenkomsten van het dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering voor.

Deelnemingsvoorwaarden

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

Informatie

Uitgebreide informatie omtrent gewenst profiel, functiebeschrijving en selectiereglement bekom je door te mailen naar odette@poldervlassenbroek.be.

Kandideren kan mits een aangetekende brief t.a.v. dijkgraaf Wim Debbaudt, Vlassenbroek 32, 9200 Dendermonde uiterlijk vóór 16 september 2019.