Vacature: Preventieadviseur niveau 2

Als preventieadviseur niveau 2 werk je samen met de werkgever een preventiebeleid uit voor het psychosociaal welzijn van de werknemers. Je neemt een actieve rol op als dit beleid faalt en de werknemers vinden dat ze het slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie. Je geeft advies, opvang en hulp aan die medewerkers en wordt daarin bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Je werkt mee aan de uitbouw van een veiligheidsbeleid en preventieplan. Je bent de spilfiguur voor de dagdagelijkse implementatie en het onderhouden van het veiligheidsbeleid. Je hebt van nature oog voor veiligheid binnen diverse omstandigheden en locaties. Je promoot het veilig denken en handelen en geeft advies aan politieke organen, het managementteam en onze medewerkers op vlak van veiligheid en preventie. Je spoort veiligheidsrisico’s op en evalueert veiligheidsprocedures op de werkvloer. Je volgt de veiligheidswetgeving op en initieert noodzakelijke aanpassingen op de werkvloer.

Bij (grotere) projecten en onderhoudswerkzaamheden word je geconsulteerd voor adviesverlening. Je bent actief betrokken, coacht anderen en geeft medewerkers opleiding op de werkvloer. Je geeft advies over het aanpassen van de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie. Je geeft bovendien raad over de veiligheid en de hygiëne van de werkplekken en arbeidsplaatsen.