naar top
Gemeente Dendermonde

Sporten (coronamaatregelen)

Onderstaande maatregelen gelden vanaf 26 december tot nader order. We volgen de verdere federale en Vlaamse communicatie en richtlijnen en sturen bij indien nodig.

Tijdens het sporen zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers,...
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment dat je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter).
  • om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.
 • De algemene voorzorgsmaatregelen blijven wel gelden: was of ontsmet je handen regelmatig, ook vb. bij het binnenkomen van de sportinfrastructuur en blijf thuis als je je ziek voelt.

PUBLIEK

Publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zicht laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

De Veiligheidscel van Dendermonde besliste op 19 januari om de douches in onze sportcentra opnieuw te openen, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen:

 • Kom, indien mogelijk, in sportoutfit naar je activiteit.
 • Gebruik de kleedkamers zo kort mogelijk en niet langer dan 15 minuten.
 • Beperk het douchen waar mogelijk.
 • Respecteer het maximum toegelaten aantal aanwezigen: voor Sportcentrum Sint-Gillis werd het aantal toegelaten personen voor de binnenkleedkamers vastgelegd op 6, voor de buitenkleedkamers is dit 10 personen. Voor sporthallen Oudegem, Appels en Grembergen zijn er telkens 6 personen per kleedkamer toegelaten.
 • Indien mogelijk, maak de kleedkamers vrij meteen na het omkleden en douchen en neem je kledij en sporttas mee (vb naar de zaal, gang of lockers), zo kan een volgende groep sporters zich omkleden en/of douchen.
 • Verlucht maximaal tussen verschillende groepen (deuren open).
 • Hou je mondmasker in de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

SPORTKANTINES

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.
 • Sluiting verplicht vanaf 23 uur.
 • Meer info vind je op de website heropstarthoreca.be.

INDOOR INFRASTRUCTUUR/VENTILATIE

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen.
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
 • De CO2-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hoger vermelde actieplan.
 • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1.200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


ZWEMBAD OLYMPOS

Vanaf maandag 27 december zijn de recreatiebaden gesloten door de coronamaatregelen. Enkel het 25 meter-, peuter- en instructiebad zijn open.

 • Om te zwemmen tijdens het weekend of op woensdagnamiddag moet je verplicht vooraf reserveren. 
 • Betaal bij voorkeur met Bancontact.
 • Draag een mondmasker tot aan de kleedplaatsen (verplicht vanaf 6 jaar).
 • Ontsmet je handen aan de inkom en toiletten.
 • Houd voldoende afstand in de wachtrij, de kleedplaatsen en rond het zwembad.
 • Volg de instructies van het personeel.


We willen alle sportclubs danken om de steeds wisselende maatregelen nauwgezet op te volgen. We willen jullie bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit om jullie werking steeds weer aan te passen. 

Dankjewel dus en ... #blijfsporten!

Contact

Algemene vragen over corona?

Vragen over de maatregelen in Dendermonde