Vernieuwingstraject musea

In de eerste sessie maakte de stuurgroep kennis met de musea, hun huidige sterktes, zwaktes en opportuniteiten en dacht ze na over een aantal centrale thema’s. De musea zijn toe aan een modernisering maar de stuurgroep was unaniem: "De collectie is mooi en goed onderhouden en de musea hebben veel potentieel."

De tweede sessie was bedoeld om na te denken over de doelgroepen van de musea. Wie moeten we bereiken? Wie moeten we betrekken in het traject en op welke manier? Al snel werd echter duidelijk dat we eerst een ander punt moesten uitklaren: Wat voor museum willen we zijn?

In de derde sessie in april 2016 werkte de stuurgroep 3 mogelijke scenario’s uit, visies over wat voor soort museum we zouden kunnen worden.

  • Het eerste scenario is het klassiekere, narratieve museum waarbij de hele werking uitgaat van de musea zelf, er is minder interactie en het objectief bestaat voornamelijk uit het overbrengen van kennis.
  • Het tweede scenario is een gemengde museale werking (deels statisch, gebaseerd op de vaste collectie, en deels participatief) op verschillende locaties. Waarbij het Vleeshuis een eerder statische ‘stoefkamer’ wordt, gericht op de eenmalige bezoeker en de toerist. Het Begijnhof herbergt de participatieve en meer experimentele kant van de museale werking. Dit scenario speelt de troeven van de huidige locaties uit.
  • Het derde scenario tenslotte sluit qua werking aan bij het tweede scenario (deels statisch, deels participatieve werking) maar kiest resoluut voor één huis. Door te centraliseren is er een duidelijk gezicht en wordt versnippering vermeden.

Op 19 april 2016 organiseerden de musea en het Forum Cultuur samen een denkavond waarbij de verschillende scenario’s besproken en uitgediept werden. Op dit eerste terugkoppelmoment werden de adviesverleners van het Forum Cultuur uitgenodigd samen met de Raad van Bestuur van CC Belgica en Raad van Beheer van de bibliotheek. Op basis van de belangrijkste bedenkingen van deze denkavond schreef het Forum Cultuur een advies.

De drie scenario’s en de adviezen werden voorgelegd aan het schepencollege dat besliste om verder te werken met het derde, meest ambitieuze scenario. Het college gaf de opdracht aan de stuurgroep om enkele locaties die het nieuwe, centrale museum kunnen huisvesten, op te lijsten en al een eerste korte analyse per locatie te maken. De stuurgroep kon deze piste ook verder inhoudelijk uitwerken. Daarna werd dit studiewerk opnieuw voorgelegd aan het schepencollege en voor verder aan advies aan het Forum Cultuur.

Eens een beslissing wordt genomen betreffende locatie kunnen we verder met de meer praktische uitwerking en het opstellen van een timing, maar inhoudelijk kan de werking nu reeds verder aangepakt worden. 

Lees ook

Contact

Museumsecretariaat

Gebouw
Zwijvekemuseum
Adres
Nijverheidsstraat 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 30 18
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Ondervindt u problemen bij telefonisch contact, gelieve ons een mail te sturen.