Volaardestraat / Torrestraat / Hondstraat / Eilandstraat: wegen- en rioleringswerken (voorbereiding)

In opdracht van Aquafin nv worden er collectorwerken gepland in de Volaardestraat, Torrestraat, Hondstraat en Eilandstraat. Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om in coördinatie met deze werken ook de straten te herinrichten en te vernieuwen.

Het stadsbestuur (wegenwerken), Aquafin nv (collectorwerken) en het studiebureau Technum Tractebel hebben tijdens de informatievergadering op 4 juni 2014 naar alle opmerkingen en bedenkingen geluisterd en deze genoteerd. Op vraag van de inwoners kunt u de voorgestelde dwarsprofielen bekijken onder ‘Downloads’.

Een fietsvriendelijke inrichting van de Volaardestraat staat voorop waarbij nieuwe fietspaden worden aangelegd tot in Lebbeke. In de Torrestraat wordt een fietssuggestiestrook voor fietsers voorzien omdat er onvoldoende straatbreedte beschikbaar is voor de aanleg van afzonderlijke fietspaden.

Na indiening van het voorontwerp voor de rioleringswerken stelde de Vlaamse Milieumaatschappij echter voorop dat er slechts een toelage voor de rioleringen kan verkregen worden als de riolen in straten in de omgeving ook vernieuwd worden, om zo de nieuwe collector degelijk te laten renderen. Concreet wordt er vooropgesteld dat samen met de collector ook rioleringswerken in de Smisstraat, Olieslagerstraat en Vlietbergstraat moeten worden uitgevoerd. 

Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet het stadsbestuur meer gronden aankopen en meer werken uitvoeren dan voorzien. Dit betekent een bijkomende uitgave van circa 1.800.000 EUR in de meerjarenplanning. Door de bijkomende aankoopprocedures kan de voorziene timing voor dit project niet gehaald worden en kunnen de werken pas in een volgende bestuursperiode worden uitgevoerd.

Omdat grondverwerving een cruciale factor is bij de realisatie van dit project heeft het stadsbestuur in 2016 en 2017 al verschillende procedures opgestart om een onderhandelaar aan te stellen. Tot hiertoe is hiervoor nog geen geschikte kandidaat gevonden. Het stadsbestuur hoopt in 2019 de onderhandelingen te kunnen opstarten. Ondertussen heeft het studiebureau de rioleringsplannen aangepast aan de opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt verder gewerkt aan het ontwerp van de wegenisplannen.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.