naar top
Gemeente Dendermonde

Volaardestraat / Torrestraat / Hondstraat / Eilandstraat: wegen- en rioleringswerken (voorbereiding)

In opdracht van Aquafin nv worden er collectorwerken gepland in de Volaardestraat, Torrestraat, Hondstraat en Eilandstraat. Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen om in coördinatie met deze werken ook de straten te herinrichten en te vernieuwen.

Het lokaal bestuur (wegenwerken), Aquafin nv (collectorwerken) en het studiebureau Technum Tractebel hebben tijdens de informatievergadering op 4 juni 2014 naar alle opmerkingen en bedenkingen geluisterd en deze genoteerd. Op vraag van de inwoners kan je de voorgestelde dwarsprofielen bekijken onder ‘Downloads’.

Een fietsvriendelijke inrichting van de Volaardestraat staat voorop waarbij nieuwe fietspaden worden aangelegd tot in Lebbeke. In de Torrestraat wordt een fietssuggestiestrook voor fietsers voorzien omdat er onvoldoende straatbreedte beschikbaar is voor de aanleg van afzonderlijke fietspaden.

Na indiening van het voorontwerp voor de rioleringswerken stelde de Vlaamse Milieumaatschappij echter voorop dat er slechts een toelage voor de rioleringen kan verkregen worden als de riolen in straten in de omgeving ook vernieuwd worden, om zo de nieuwe collector degelijk te laten renderen. Concreet wordt er vooropgesteld dat samen met de collector ook rioleringswerken in de Smisstraat, Olieslagerstraat en Vlietbergstraat moeten worden uitgevoerd. 

Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet het lokaal bestuur meer gronden aankopen en meer werken uitvoeren dan voorzien. Dit betekent een bijkomende uitgave van circa 1.800.000 EUR in de meerjarenplanning. Door de bijkomende aankoopprocedures kan de voorziene timing voor dit project niet gehaald worden en kunnen de werken pas in een volgende bestuursperiode worden uitgevoerd.

Omdat grondverwerving een cruciale factor is bij de realisatie van dit project heeft de stad al verschillende procedures opgestart om een onderhandelaar aan te stellen. Tot hiertoe is hiervoor nog geen geschikte kandidaat gevonden. Het lokaal bestuur hoopt op korte termijn de onderhandelingen te kunnen opstarten. Ondertussen werkt het studiebureau verder aan het ontwerp van het project.

Toelichting op afspraak

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.