Voorontwerp Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

In de meerjarenplanning werd de vernieuwing van de infrastructuur van de SAMWD opgenomen. Er zullen verbouwingswerken worden uitgevoerd zodat de brandveiligheid en het comfort geoptimaliseerd worden. Er werd destijds beslist dat de SAMWD op de huidige locatie in de Kerkstraat 47 zou blijven, omdat de ligging midden in het centrum ideaal bleek. 

Na de aanstelling van studiebureau Artex Ingenieurs- en architecten in juni 2017 werd er gestart met het schetsontwerp, gebaseerd op de haalbaarheidsstudie uit 2013. Tijdens het ontwerpproces werden verschillende malen adviezen ingewonnen bij allerlei partijen (sonderingen, asbestinventarisatie, advies brandweer, toegankelijkheid, buren, archeologisch onderzoek, stedenbouw, Eandis …). Hierdoor werd het ontwerp afgetoetst naar haalbaarheid toe en voldoet deze aan de vigerende wetgeving. In overlegrondes met het samengestelde bouwteam werd het ontwerp ook afgetoetst met de gebruikers.

We zetten even enkele belangrijke beslissingen die het ontwerp hebben beïnvloed op een rijtje:

  • De hoogspanningscabine op het terrein zal verdwijnen. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om een aangename ruimtelijkheid te genereren in het binnengebied. 
  • De centrale trap wordt verwijderd. Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd op de verschillende verdiepingen. Er wordt achteraan een nieuwe trap voorzien als aanbouw.
  • Een goede toegankelijkheid van het gebouw zal verzekerd worden door een nieuwe comfortabele trap en door een lift.
  • Het sanitair wordt volledig opgefrist en uitgebreid zodat er voldoende toiletten, zowel voor andersvaliden, leerlingen als personeel.
  • Omwille van brandveiligheid zal er op de 3e verdieping een nieuwe vloer voorzien worden. Deze vloer zal ook een verbetering vormen voor de akoestiek. Naast de hoofdtoegang en de nieuwe trap, wordt een tweede vluchtroute voorzien langs de achterzijde van het perceel.
  • Volgens vigerende wetgeving dient een volledig ventilatiesysteem voorzien te worden voor de school.
  • Er wordt een hemelwaterput voorzien die zowel voor hergebruik van toiletten gebruikt zal worden, alsook zal dienen ter buffering. 
  • Voor- en achterbouw worden in het ontwerp met elkaar verbonden door middel van een royale inkomhal die gelinkt wordt aan het binnenplein. 
  • Het dak wordt vernieuwd.
  • Schrijnwerk van de voorgevel wordt volledig vernieuwd.

De SAMWD krijgt zo een totale make-over. Het vernieuwde gebouw zal veel moderner ogen. De hoofdingang is nu centraal in het midden en zal zeer aantrekkelijk worden ingericht. Bovendien wordt ook de buitenruimte volledig opnieuw ingericht zodat er in het midden een pleintje komt met groen waar het aangenaam is om te verblijven.

Aan de hand van dit voorontwerp wordt de bouwaanvraag verder voorbereid en het ontwerp verder verfijnd. Voor de uitvoering van deze werken aan het SAMWD wordt er 1.885.000 euro excl. BTW voorzien.

Timing verbouwingswerken SAMWD

november 2017 Ontvangen info archeologische studie (informatie nodig voor bouwaanvraag)
januari 2018 Indienen bouwaanvraag (met bestendigde nota archeologie)
juli 2018 Ontvangst bouwvergunning
juli-augustus 2018 Sanering hoogspanningscabine Eandis
oktober 2018 Goedkeuring bestek
november 2018 Publicatie bestek
december 2018 Uiterlijke verhuisdatum naar een tijdelijke locatie voor SAMWD
januari 2019 Opening offertes en nazicht
februari 2019 Gunning aanbestedingsdossier
maart 2019 Start werken (onder voorbehoud van noodzakelijk archeologisch onderzoek)
juli 2020 Einde werken
september-december 2020 Verhuis SAMWD naar vernieuwde locatie (september of december, afhankelijk van niet te voorspellen meerwerken en/of weerverlet).

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.