Rioleringswerken en herinrichting Watertorenstraat

Uitvoering van de werken

Bij de wegen- en rioleringswerken zal Watermaatschappij Farys/TMVW ook het waternet volledig vernieuwen.

De timing hangt steeds van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Fase 1

 • Aanleg tijdelijk bovengronds waternet door watermaatschappij Farys/TMVW.
 • Start: april 2019
 • Duur: ca. 4-6 weken

Fase 2

 • Aanleg gescheiden riolering, uitbraak oude riolering en aanleg minder-hinder fundering door aannemer WEGRIO.
 • Start: mei 2019
 • Duur: ca. 6 weken

Fase 3

 • Aanleg definitief ondergronds waternet door watermaatschappij Farys/TMVW.
 • Start: augustus 2019
 • Duur: ca. 6 weken

Fase 4

 • Aanleg fundering en verharding in klinkers door aannemer WEGRIO.
 • Start: oktober 2019
 • Duur: ca. 6 weken

Verkeershinder

Door de werken is er hinder te verwachten. De toegang tot de woningen kan tijdelijk beperkt zijn en gemotoriseerd verkeer niet mogelijk.

Voor het vlot verloop vragen wij om de verkeersborden en aanwijzingen van de aannemer stipt te respecteren. Voor dringende problemen kan men terecht bij de werfleider op de werf.

Historiek van het dossier

Op 27 februari 2018 stelden het stadsbestuur en de ontwerper SWBO de ontwerpplannen voor aan de bewoners. Bij de 'Downloads' kunt u de voorstelling en de twee ontwerpen voor de herinrichting van de straat bekijken.

De inwoners kregen voor de herinrichting de keuze aangeboden voor een erfaanleg of een woonerfaanleg. De keuze ging uit naar de woonerfaanleg. Ook hun opmerkingen werd genoteerd. Met deze elementen ging de ontwerper SWBO nu aan de slag om een definitief ontwerp te maken.

In mei 2018 kwam het definitief ontwerp tot stand, te raadplegen in de 'Downloads'.

Als voorbereiding op de wegenwerken werden in de week van 11 juni vier proefsleuven gegraven om de ligging van de aanwezige nutsleidingen te bepalen. 

De gemeenteraad van 24 oktober 2018 keurde het aanbestedingsdossier goed met een raming van 475.004,10 euro (incl. btw). 

Eind januari 2019 werd de bvba WEGRIO uit Hamme aangesteld als aannemer van de werken.

Voor alle vragen over het project en de werken kan u ook mailen naar: watertorenstraat@dendermonde.be

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.