naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 3: Herinrichting Oude Vest

De stad gaat voor een volledige herinrichting in plaats van een loutere heraanleg. De herinrichting van de Oude Vest is een unieke kans om de binnenstad van Dendermonde een nieuw aanzicht te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Bij het bestek hoort een nota die aangeeft waar de ambitie van het lokaal bestuur ligt en wanneer de herinrichting een succes mag genoemd worden. 

Na de herinrichting is de Oude Vest hét grote verbindende element dat alle omliggende functies (winkelen, wonen, vertoeven …) met elkaar verknoopt. Dat gebeurt door een kwalitatief ingerichte publieke ruimte waarin het verblijfskarakter centraal staat. De aantrekkingskracht van de Oude Vest is bovenlokaal.

Meer info over herinrichting Oude Vest