naar top
Gemeente Dendermonde

Vernieuwing groenvoorziening en voetpaden in Hagewijkpark

Algemene informatie

Het lokaal bestuur kreeg de voorbije jaren meermaals terechte klachten over de slechte toestand van de voetpaden in het Hagewijkpark door boomwortels die omhoog komen. De meest onveilige situaties werden weggenomen, maar een integrale aanpak van de wijk dringt zich op. De groenvoorzieningen worden opgefrist en de voetpaden worden waar nodig en mogelijk heraangelegd. Wanneer we de voetpaden vernieuwen, zal dit grote schade toebrengen aan het wortelgestel van de bomen en wordt de overlevingskans voor het aanwezige groen klein. Daarom is ervoor gekozen om een totale groenrenovatie uit te voeren. Dit houdt in dat alle bestaande bomen geveld worden en er een nieuwe, aangepaste aanplanting zal gebeuren.

Op donderdag 25 april 2019 van 17 tot 20 u. vond een infovergadering plaats in Zaal Kluster, Dokter Haekstraat 17 in Grembergen.

Op basis van de opmerkingen en suggesties van de bewoners en een plaatsbezoek door onze stadsdiensten, werden verdere details afgesproken voor de totaalrenovatie. Het doodlopende deel van het Hagewijkpark (nrs. 82 – 88) zal niet meegenomen worden, aangezien daar geen voetpaden zijn.

Heraanleg van de opritten

Alle opritten krijgen een maximale breedte van 4,5 meter, en dit volgens de beleidslijn van het college d.d. 16 april 2018.
Er wordt echter een afwijking toegestaan in volgende gevallen:

 • De oprit werd in het verleden door de stadsdiensten breder aangelegd: de aanleg is visueel te onderscheiden door de typische rode betonstraatstenen.
 • De oprit is breder aangelegd door uzelf en u bent in het bezit van een schriftelijk akkoord van de stad. Indien dit het geval is, moet u ons het schriftelijk akkoord bezorgen via e-mail naar wegenwerken@dendermonde.be, ten laatste op 20 juli 2019.
 • De breedte van de oprit zal minstens gelijk zijn aan de breedte van de inpandige garage(s).

Alle opritten worden uniform aangelegd in grijze betonstraatstenen. Dit betekent dat privaat aangelegde straatstenen op openbaar domein zullen uitgebroken en vervangen worden door nieuwe betonstraatstenen.

Groenvoorzieningen

We stemmen de groenaanleg af op het groen dat momenteel aanwezig en in goede staat is. Er zullen vaste planten, heesters, bomen en gras geplant worden.

De verfraaiing verloopt in fasen.

Fase 1 - van 15 juni tot en met 15 juli 2019 - uitgevoerd

Alle bomen in de woonstraten worden geveld en de boomvoeten worden uitgefreesd. We verplaatsten ook 3 verlichtingspalen ter hoogte van Hagewijkpark 57 tot 61 en realiseren een doorlopend fiets- en voetpad voor de ontsluiting van de wijk via de Leugestraat.

Fase 2 - vanaf 26 augustus 2019 - uitgevoerd

Vernieuwing van de voetpaden en de aanleg van wegversmallingen. Omdat het aantal voetgangersbewegingen in de wijk voornamelijk beperkt blijft tot de plaatselijke bewegingen van de wijkbewoners, zal het voetpad overal slechts aan één zijde behouden en vernieuwd worden. We kiezen voor de zijde waar de openbare verlichting aanwezig is. De kant waar het voetpad opgebroken wordt, voorzien we nieuwe groenelementen, bestaande uit heestermassieven of een laagblijvend, bloemrijk mengsel. Zo zetten we onze financiële middelen efficiënt in en komen we ook tegemoet aan de oproep om minder te verharden in kader van het klimaat. 

Het Hagewijkpark wordt bovendien een zone 30. Een aantal asverschuivingen in de vorm van plantvakken met bomen zullen die snelheidslimiet afdwingbaar maken. Kleinzand - Leugestraat wordt een voorrangsweg, hiermee zorgen we voor een eenduidige voorrangsregeling voor de automobilisten en de fietsers.

Fase 3 - groenaanleg - start in week van 18 februari 2020

In deze fase planten we nieuwe bomen, heesters en vaste planten aan. Door slechts aan 1 zijde van de straat voetpaden aan te leggen, creëren we meer ruimte voor bomen. Door bomen aan te planten in grotere plantvakken is er een minieme kans op wortelopdruk in de toekomst. Bij de keuze van de bomen houden we rekening met boomsoorten die lager blijven en goed gedijen op de nattere ondergrond. Overigens kiezen we voor soorten die een bijdrage leveren voor vlinders, bijen en tal van andere insecten. 

De uiteindelijke groenvoorziening werd verder aangepast op basis van de courant beschikbare soorten op de kwekerijen. Het assortiment omvat:

Bomen:
Om een hoge biodiversiteit te bekomen is gekozen om te werken met een grote verscheidenheid aan boomsoorten. Met het oog op een minimale kans op wortelopdruk in de toekomst wordt geïnvesteerd in het plaatsen van wortelschermen.

 • Amelanchier 'Robin Hill'
 • Betula albosinensis 'Fascination'
 • Crataegus monogyna 'Stricta'
 • Prunus padus 'Albertii'
 • Prunus serrula 'Branklyn'
 • Quercus acutissima
 • Quercus 'Crimson Spire'
 • Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'
 • Sorbus aucuparia 'Wettra'
 • Ulmus 'Frontier'
 • Acer campestre
 • Acer platanoides 'Norway Sunset'
 • Acer rubrum 'Brandywine'
 • Carpinus A. Beeckman
 • Parrotia persica 'Vanessa'
 • Pyrus calleryana 'Capital'
 • Pyrus calleryana 'Redspire'
 • Tilia mongolica 'Buda'
 • Ulmus parviflora 'Bosque'
 • Ulmus Glabra
 • Ulmus minor

Heesters:

 • Hypericum White Gem®
 • Berberis 'Tiny 'N Spicy'
 • Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
 • Hydrangea pan. 'Dart's Little Dot®'
 • Spiraea japonica 'Albiflora’
 • Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

Vaste planten:

 • Nepeta 'Dropmore'
 • Persicaria ampl. 'JS Delgado Macho' PBR
 • Rudbeckia fulgida var. Deamii
 • Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'
 • Hakonechloa macra

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, maak een afspraak bij de dienst wegen en waterlopen. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak