Kalendijk/Olympos: wegen- en rioleringswerken

Algemene informatie

In 2010 kreeg het studiebureau SWBO uit Dendermonde de opdracht om dit project uit te werken. De plannen van dit project en de stand van zaken werden een eerste maal aan de bewoners toegelicht tijdens een informatievergadering op 14 december 2010. De buurt heeft toen zeer goede suggesties gedaan en op mogelijke problemen gewezen.

Nadat de plannen werden aangepast aan de opmerkingen van de subsidiërende overheid, werd op 29 mei 2012 opnieuw een informatievergadering georganiseerd, met voorstelling van de aangepaste plannen en een toelichting over de afkoppeling van afvalwater en regenwater op privaat domein. De gemeenteraad keurde deze plannen goed op 17 september 2012.

Ondertussen werd een dienstverlener aangesteld voor de opmaak van het rooilijnen- en onteigeningsplan. Naar aanleiding van opmerkingen in de twee vorige bewonersvergaderingen en bezwaren bij het openbaar onderzoek voor het vaststellen van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Kalendijk, is aan de ontwerper opdracht gegeven om de wegen- en rioleringsplannen aan te passen. Dit aangepast plan en het rooilijnenplan is voorgesteld in een bewonersvergadering op 10 mei 2016. Ook het wegen- en rioleringsplan werd nog aangepast.

De gemeenteraad keurde op 20 september 2017 het ontwerpdossier en het bestek goed voor de aanbesteding van de werken. De uitgaven voor de opdracht worden geraamd op 1.111.217,55 EUR exclusief btw. U vindt het ontwerpplan onderaan deze pagina.

Door gewijzigde wetgeving diende eerst een archeologische nota opgemaakt te worden. Hiervoor werd in oktober 2017 een erkend archeologisch bureau aangesteld. Op 22 december 2017 werd de archeologische nota ingediend bij de diensten van Onroerend Erfgoed.

Alle woningen zijn bezocht door de afkoppelingsdeskundige.

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken hebben de nutsmaatschappijen vanaf eind april/begin mei 2018 vernieuwingswerken uitgevoerd.

Op donderdag 13 september 2018 vond een informatievergadering plaats in de Ros Beiaardzaal van het Stadhuis, waarop de werken en de timing uitgebreid toegelicht werden.

Er werd ook stilgestaan bij de fasering, timing en plan van aanpak van de aannemer Certysterck.

Fasen en timing

De werken zullen circa 9 maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Fase 1: aanleggen riolering en vernieuwen van voetpaden en wegdek in toegangsweg naar Olympos (parking Olympos onbereikbaar voor gemotoriseerd verkeer) + voorbereidende werken in de Kalendijk

 • Aanvang 5/11/2018 - Planning duur ongeveer 2 maanden
 • De toegangsweg naar het zwembad en de parkings afgesloten (zie downloads).
  Op de Leopold II-laan voorzien we 4 parkeerplaatsen voor gehandicapten en 2 rotatieplaatsen voor bussen. De rotatieplaatsen zijn bedoeld als stopplaats voor (school)bussen om in en uit te stappen. Parkeren is er niet toegelaten.
 • Uitgevoerd: eind januari 2019

Fase 2: aanleggen riolering in de Kalendijk vanaf laatste bocht tot appartementsgebouw

 • Januari/februari 2019
 • Duur: ongeveer 3 weken

Fase 3: vanaf bocht tot woning nr. 14, aanleggen riolering

 • Maart 2019
 • Duur: ongeveer 4 weken

Fase 4: vanaf woning nr. 14 tot woning nr. 1, aanleggen riolering

 • April 2019
 • Duur: ongeveer 8 weken

Fase 5: Alle wegenwerken in de Kalendijk + aanleg riolering achter de woningen

 • Tot zomer 2019
 • Duur: ongeveer 10 weken

Gelijktijdig met de rioleringswerken van fase 2, 3 en 4 worden ook de afkoppelingswerken op privaat domein uitgevoerd.
De termijnen van de fasering hangen af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden . Als alles meezit kunnen de werken worden voltooid in de zomer van 2019.

De presentatie kunt u terugvinden bij 'Downloads'.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, maak een afspraak bij de dienst wegen en waterlopen. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.