naar top
Gemeente Dendermonde

10 werven voor meer verkeersveiligheid

Schoolrouteknelpunten wegwerken

Vlaanderen zet sterk in op veiliger verkeer en dat vooral voor de actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers). Eén van de prioriteiten is daarbij het inzetten op het veiliger maken van schoolroutes en schoolomgevingen en het goed verlichten van voetgangersoversteekplaatsen. 

Het is belangrijk om ouders veilige schoolroutes en -omgevingen aan te bieden zodat zij hun kinderen zelfstandig en op een veilige manier naar school kunnen laten gaan. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de shift naar duurzame verplaatsingen te realiseren.

Voor het uitvoeren van de plannen is er een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Ook stad Dendermonde wil zo gecoördineerd niet minder dan 10 punten aanpakken en die tegen september van dit jaar veiliger. 

Daarnaast zal AWV, Agentschap Wegen en Verkeer, ook een bushalte toegankelijk maken zodat minder mobiele mensen vlot kunnen op- en afstappen. Er wordt ook de aanzet van een Hoppinpunt voorzien. Alles samen investeert de Vlaamse Overheid hiervoor in Dendermonde 630.000 euro.

10 locaties waar gewerkt wordt

N406 Ouburg/Mevrouw Courtmanspark: veiliger maken van het kruispunt (de werken zijn afgerond behalve aanleg voetpad)

We leggen het kruispunt opnieuw aan met vrijliggende fietspaden. Daarnaast verplaatsen we de voetgangersoversteekplaats naar de andere zijde van het kruispunt en zorgen we voor een verlichting van het regenboogzebrapad. De aantakking van het Mevrouw Courtmanspark op de gewestweg wordt bovendien versmald voor een meer overzichtelijke verkeerssituatie.

N47 Leopoldlaan (de werken zijn afgerond)

We maken de voetgangersoversteek over de N47 ter hoogte van de brandweerkazerne veiliger. Hiervoor verplaatsen we ook de doorgang van de brandweer.

N406 Noordlaan/Donckstraat (de werken zijn afgerond)

Op de Noordlaan gaan we de bushaltes ter hoogte van de Donckstraat toegankelijker maken zodat personen met kinderwagens of rolstoelen ook vlot en veilig de bus op en af kunnen. Tegelijkertijd verplaatsen we de fietspaden achter de bushaltes zodat het op- en afstappen veilig en zonder hinder voor het fietsverkeer kan gebeuren.

N406 Kruispunt voor Ooiebrug in Gentsesteenweg (de werken zijn afgerond, behalve de aanpassing van borduren)

We leggen het kruispunt in de Gentsesteenweg voor Ooiebrug opnieuw aan. We maken het veiliger voor fietsers en voetgangers en comfortabeler voor busgebruikers. Dat doen we door het aanleggen van vrijliggende fietspaden,  twee toegankelijke bushaltes, een veilige oversteekplaats en accentverlichting over het zebrapad. De middenberm zal ook afgesloten worden voor autoverkeer zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken.

N47 Sint-Gillislaan tussen Emanuel Hielstraat en Weggevoerdenstraat (de werken zijn afgerond)

Hier leggen we twee toegankelijke bushaltes aan met achterliggende fietspaden zodat busgebruikers veilige kunnen op -en afstappen zonder fietsers te hinderen.

N470 Grootzand/Sportpleinstraat (werken zijn afgerond, behalve verlichting)

Ook hier leggen we het kruispunt opnieuw aan en krijgt de voetgangersoversteekplaats accentverlichting voor een betere zichtbaarheid. Daarnaast plaatsen we 2 toegankelijke busperrons met achterliggende fietspaden.

N17 Baasrodestraat/Broekkantstraat (werken zijn afgerond)

We leggen het kruispunt anders aan zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Het kruispunt wordt compacter gemaakt en we leggen vrijliggende fietspaden aan rond het kruispunt.

Fabriekstraat - Voormalig station Baasrode Noord (werken zijn afgerond)

We leggen een nieuwe toegankelijke bushalte aan als onderdeel van een toekomstig Hoppin-punt. Bij Hoppin bundelen we zoveel mogelijk vervoersmiddelen samen op dezelfde locatie. Zo zal je bijvoorbeeld met de auto of fiets naar de bushalte rijden en na de busrit de laatste kilometer(s) afleggen met een fiets. Hoppinpunten worden de ideale knooppunten om van het ene op het andere vervoersmiddel over te stappen. Een toegankelijke bushalte zal die overstap helpen zo vlot en comfortabel mogelijk te maken.

N470 Grootzand/Bakkerstraat tot Oud Kerkhofstraat (werken zijn afgerond, behalve verlichting)

We leggen het kruispunt opnieuw aan met veiliger oversteken voor voetgangers en fietsers. Er komt een voetgangersoversteek met middeneiland, leggen we fietspaden aan in comfortabel asfalt en maken we fietsers zichtbaarder door het fietspad in een accentkleur te voorzien. Het oversteken gebeurt na de aanleg in 2 fasen. Er wordt accentverlichting geplaatst voor een betere zichtbaarheid.

N416 Appels Bevrijdingslaan (werken zijn afgerond, behalve verlichting) 

We leggen de voetgangersoversteek opnieuw aan en voorzien deze van accentverlichting zodat voetgangers duidelijker zichtbaar zijn voor het verkeer. Daarnaast voorzien we twee toegankelijke busperrons waarbij we de fietspaden achter het busperron leggen zodat busreizigers en fietsers niet met elkaar in conflict komen.

Hinder en bereikbaarheid

De werken zijn zo ingepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er lopen nooit meer dan enkele werven tegelijkertijd. Bij alle ingrepen blijft doorgaand verkeer langs de werfzone mogelijk behalve bij de werken aan de Bakkerstraat en de Sportpleinstraat, daar blijft 1 rijrichting open.

Ook de bereikbaarheid van handelszaken en woningen blijft maximaal gegarandeerd. Dit neemt niet weg dat de weggebruikers en omwonenden hinder zullen ondervinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zet samen met de stad in op tijdige en uitgebreide communicatie om de impact van de werken zoveel mogelijk te milderen.

Alle informatie rond de verkeerssituatie, hinder en omleidingen voor de werven is te vinden op www.wegenenverkeer.be/dendermonde.

Wil je niet in de file staan tijdens de geplande werken? Kies voor een alternatief zoals de fiets of de trein. Er zijn al heel wat fietssnelwegen op het grondgebied Dendermonde. Een volwaardig alternatief voor gemotoriseerd woon-werkverkeer. Meer info: www.dendermonde.be/wat-is-een-fietssnelweg.

Ook andere werken op/aan de weg

Naast deze werken voor veiliger fietsen, wandelen en comfortabeler reizen met de bus, staan er ook heel wat andere werken op de planning in heel Dendermonde. Het gaat om werken van nutsmaatschappijen, wegenwerken, aanleggen van het glasvezelnetwerk van Fiberklaar of andere werken met hinder.

Het overzicht van straten waar gewerkt wordt via www.dendermonde.be/werken-verkeershinder.

  • 10 werven voor meer verkeersveiligheid in Dendermonde