Sanering en ruiming van de Wijzerbeek

Update 28 februari 2019: voorbereidingen voor de saneringswerken

De saneringswerken worden uitgevoerd door de stad. In  eerste instantie zal het afvalwater van de Lindestraat en de Echostraat worden opgevangen en aangesloten worden op de riolering in de Bevrijdingslaan. Ook zal een riolering aangelegd worden naast de Wijzerbeek, die zal aansluiten op de collector Oudegem.

De exacte grens van de werken of ligging van de toekomstige riolering zijn nog onbekend. Hierover zal meer duidelijkheid komen in de loop van de opmaak van het ontwerp. Als ontwerper hebben het stadsbestuur en de provincie het studiebureau Talboom uit Puurs aangesteld.

Om de meest optimale ligging voor de toekomstige riolering vast te leggen, zal het studiebureau binnenkort de private riolering van de woningen die langs het projectgebied gelegen zijn in kaart brengen. Concreet gaat het om (bepaalde) woningen in de Echostraat, Lindestraat, Hofstraat, Berkestraat en Pastoor Justus De Harduynstraat.

Eens de eerste ontwerpplannen klaar zijn, organiseert de stad een informatie- en inspraakmoment.

Info over het project

De Wijzerbeek is een waterloop van tweede categorie, die beheerd wordt door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De Wijzerbeek kronkelt door Oudegem vanaf de Lindestraat langs de Hofstraat, Berkestraat, spoorlijn, Pastoor J. De Harduynstraat, Oudegemse baan, Varenbergstraat, Zijpestraat en Hof ten Bos, en mondt uit in de Dender. In het centrum van Oudegem is de beek overwelfd.

Het stads- en provinciebestuur hebben een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt om de werken gezamenlijk uit te voeren in één opdracht. De gemeenteraad keurde op woensdag 21 maart 2018 de overeenkomst goed.

De stad zal zorgen voor de sanering van de beek. De rioleringen van de aanpalende straten lozen grotendeels hun afvalwater in deze waterloop, wat zeer nadelig is voor de ecologische toestand. 

De afwatering kan bovendien sterk verbeterd worden door ruimingswerken uit te voeren. Het provinciebestuur is bereid deze ruimingswerken uit te voeren, op voorwaarde dat het stadsbestuur een inspanning doet om de lozingen van afvalwater in de Wijzerbeek te verminderen. De ruimingswerken zullen uitgevoerd worden over de volledige lengte van de waterloop waar nodig en hydraulisch vereist. Deze werken zullen volgen op de saneringswerken

De saneringswerken (= fase 1) bestaan uit:

  1. de bouw van een pompstation met overstortconstructie in de Lindestraat, zodat het afvalwater van de Lindestraat en Echostraat opgevangen en verpompt wordt naar de riolering in de Bevrijdingslaan;
  2. de aanleg van een riolering tussen de Hofstraat en de Wijzerbeek vanaf de Lindestraat tot de Pastoor J. De Harduynstraat, die aansluit op de collector in Oudegem.

Het private regenwater van de woningen die palen aan de nieuwe riolering, moet hierbij optimaal afgekoppeld worden. 

Door de geplande collectorwerken in Mespelare worden op termijn ook de lozingen in de Wijzerbeek afkomstig van de Oude baan, de Varenbergstraat (tussen Oude baan en Hunnenbergstraat), de Hunnenbergstraat en Hof ten Bos (palend aan Varenbergstraat) gesaneerd.

Het stadsbestuur zal voor het ontwerp en de leiding van de saneringswerken en de private afkoppelingen van het regenwater een ontwerper aanstellen om de nodige werken te bestuderen en een bestek, inschrijvingsbiljet, plannen en raming uit te werken. Het provinciebestuur zal zelf de ruimingswerken bestuderen, leiden en een bestek, inschrijvingsbiljet, plannen en raming uitwerken. 

Beide besturen moeten voor deze opdrachten een veiligheidscoördinator aanstellen.

Het ontwerp en de leiding van de sanerings- en ruimingswerken, de veiligheidscoördinatie en de private afkoppeling van het regenwater langs de Wijzerbeek wordt geraamd op circa 115.725 EUR excl. btw ten laste van het stadsbestuur, met uitzondering van de kosten voor de veiligheidscoördinatie. De kosten voor de veiligheidscoördinatie bedragen circa 4.500 EUR exclusief btw en worden afzonderlijk gefactureerd volgens het aandeel van de partners in de werken.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

  • Wijzerbeek