Wijziging van een bestaande straatnaam – Leopoldlaan

De gemeenteraad van 20 maart 2019 stelde de wijziging van een straatnaam voorlopig vast. De gemeenteraad stelde voor om Leopold II-laan te wijzigen naar:

Leopoldlaan

Het openbaar onderzoek start op 2 september 2019 en eindigt op 2 oktober 2019.

Tijdens die periode kunt u bezwaren indienen:

  • afgifte in de Stadswinkel;
  • per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;

Vermeld altijd de referentie van het dossier: SN_2019_01.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.