Veilig de winter door

In de winter krijgen we regelmatig te maken met gladde wegen door nachtvorst, sneeuw, ijzel ... Bij winterweer zorgt de technische uitvoeringsdienst voor een veilig wegennet door sneeuw- en ijzelbestrijding.

Droog en nat strooien

Het stadsbestuur beschikt over meerdere strooiwagens, waarbij zo economisch en duurzaam mogelijk wordt gewerkt. Er is een evolutie van 'droog strooien' (droge zoutmengeling) naar 'nat strooien' (combinatie van droog zout met pekelmengeling):

  • Bij nat strooien wordt een pekeloplossing toegevoegd aan het zout, net voor het zout via de strooischijf op het wegdek terechtkomt. De pekeloplossing wordt in een speciale pekelinstallatie aangemaakt. Nat strooien heeft als voordeel dat het zout beter kleeft op het wegdek en onmiddellijk begint te werken. Windvlagen hebben een beperkte invloed op het gestrooide zout waardoor er minder zout in de berm belandt en het strooirendement toeneemt. Kortom, nat strooien heeft verschillende voordelen: lager zoutverbruik (30 %), minder milieubelastend, efficiënter inzet van personeel en middelen, snellere en langdurige werking, ideaal voor preventieve strooibeurten ... 
  • Droog strooien betekent zout zonder toevoegingen strooien. Dit heeft als nadeel dat er meer tijd verstrijkt tussen het moment waarop de zoutkorrel het wegdek raakt en er zich pekel rond de zoutkorrel vormt. Bovendien werkt de gevormde pekel pas efficiënt als er frequent voertuigen over rijden en het verkeer de gevormde pekel meeneemt. Dit verklaart meteen waarom mensen soms denken dat er in bepaalde straten niet is gestrooid. 

De stad zette tot 2017 drie zoutstrooiers in waarvan één gecombineerde zout-pekelinstallatie. In februari 2018 werd de tweede droogzoutstrooier vervanger door een combi zout-pekelinstallatie (met gps-sturing) voor de wegen. Momenteel loopt ook een aankoopprocedure voor een zout-pekelinstallatie voor de fietspaden (om de strooiwagen met droog zout te vervangen). 

Strooiplan

De stadsdiensten strooien preventief op aanbeveling en na voorspellingen van de meteorologische diensten. Strooien gebeurt in twee fasen:

  • Fase 1 - Bij een winterprik van sneeuwval of ijzel. Strooiroute 1 (centrum) en strooiroute 2 (grote lussen in deelgemeenten/fietspaden/buslijnen) worden gestrooid. Speciale aandacht gaat ook uit naar schoolomgevingen. Hiervoor beschikken we over twee strooiwagens voor droog en nat strooien (pekel) en een kleine tractor voor fietspaden. 
  • Fase 2 - Bij aanhoudend winterweer. Deze fase omvat alle straten die toegankelijk zijn voor de strooiwagens, ook de woonwijken.

De gewestwegen, bruggen, gewestelijke fietspaden en spoorwegovergangen worden in principe niet gestrooid door de stadsdiensten: hiervoor is het Vlaams Gewest verantwoordelijk.

Voor het gedeelte van de Denstraat vanaf de N41 tot de Hebbestraat in Hamme maakte het stadsbestuur van Dendermonde een afspraak met de gemeente Hamme. Dit straatgedeelte is opgenomen in het strooiplan van de gemeentediensten van Hamme.

Bij de organisatie van de winterdienst streeft het stadsbestuur naar een evenwicht tussen veiligheid, milieubelasting, kostprijs van strooizout en pekel, personeelskosten, impact op het rioolstelsel, impact op de zuiveringscapaciteit van het waterzuiveringsstation, impact op het wegdek en de verhardingen, behoud van winterpret voor de jeugd en het lage rendement van strooien op weinig bereden wegen.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht via 052-25 80 70 of winter@dendermonde.be.