Zeelsebaan: wegen- en rioleringswerken

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde plannen samen de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand.

Het gaat om volgende werken:

  • Aanleg van gescheiden rioleringen zodat het afvalwater niet langer geloosd wordt in de aanwezige waterloop;
  • Aanleg van veilige, verhoogde fietspaden met een comfortabele breedte;
  • Het plaatselijk voorzien van een groenstrook als scheiding tussen het fietspad en de rijweg;
  • Vernieuwing van de volledige rijweg en plaatselijke aanleg van een ventweg (dit is een dienstweg die parallel loopt met de hoofdweg ter hoogte van de woningen en bedrijven aan de nummers 27 – 41);
  • Vernieuwing van de voetpaden en de openbare verlichting.

Er wordt ook gewerkt in het deel van de Steenweg van Grembergen vanaf het kruispunt met de Scheldedreef tot woning nr. 25.

Het kruispunt Zeelsebaan – Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden in een tweede fase.

Het Vlaamse gewest is hoofdopdrachtgever van de werken en heeft het stadsbestuur gemeld dat de procedure opgestart wordt om een aannemer aan te stellen tegen einde 2019.
De nutsmaatschappijen starten in het najaar van 2019 met de verplaatsing en vernieuwing van hun leidingen. In 2020 kunnen dan de wegen- en rioleringswerken uitgevoerd worden.

De omwonenden zullen later nog uitgenodigd worden op een informatiemoment om de definitieve plannen, de fasering en de timing voor te stellen. Voor de plaatselijke middenstand zal een afzonderlijk infomoment plaatsvinden.

Ook de wegen- en rioleringswerken in de Zogsebaan zullen vermoedelijk in 2020 gerealiseerd worden. Daarover zal later extra informatie verstrekt worden zodra er meer duidelijkheid is over de coördinatie tussen beide werven.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.