naar top
Gemeente Dendermonde

Zorgaanbod wzc Hof Ter Boonwijk

In wzc Hof ter Boonwijk vinden 97 bewoners hun thuis. Ze wonen en leven er samen en krijgen er zorg op maat. We beschikken over drie afdelingen Ochtenddauw, Zonnegloed en Avondster.

Hier kom je weer thuis
Het dagelijks leven in het wzc heeft het gevoel van ‘thuis’ te wonen als uitgangspunt. We ondersteunen iedereen die in ons huis woont, met of zonder dementie. Op de afdelingen begeleidt een multidisciplinair kernteam de bewoners doorheen de dag.

Leven toevoegen aan de dagen
Wzc Hof ter Boonwijk is een thuisvervangende woonzorgoplossing gericht op het samen verder schrijven aan het levensverhaal van de bewoner. In het woonzorgcentrum ligt de focus op wonen, op levenskwaliteit en zorg: hier voegen we leven toe aan de dagen, geen dagen aan het leven. We investeren al onze middelen en onze energie om de kwaliteit van leven te vergroten bij de bewoners en hun naasten.

Eigen dagritme en behoud van regie
De belevingsgerichte zorg die we vraaggestuurd aanbieden zoekt altijd naar het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid. Het multidisciplinair zorgteam let erop de nog aanwezige autonomie niet te snel opgeven. De klemtoon ligt op het leven in een genormaliseerd woonzorgaanbod.

Alle bewoners in het wzc zijn en blijven volwaardige burgers die zelfstandig beslissen. Samen met bewoners, familieleden en vrijwilligers zoeken we elke dag opnieuw naar een zo normaal mogelijke thuisomgeving, met aandacht voor de eigen mogelijkheden van elke persoon. Het individu hoeft zich niet aan te passen in zijn eigen thuis. Bewoners staan op wanneer zij dat zelf willen, gaan slapen wanneer het hen past, doen mee met activiteiten die ze zelf leuk vinden. Zelfs als het heel wat moeite kost om die eigen keuzes nog te ontdekken en mogelijk te maken.

Kwaliteit van relaties
Gelukkig zijn en welbevinden hangt in grote mate af van sociale relaties en de mogelijkheid om die te kunnen bewaren wanneer mensen in een woonzorgcentrum komen wonen. Daarom nemen we in wzc Hof ter Boonwijk de ondersteuning samen op met familie en vrienden van de bewoner, met respect voor de privacy, het gewoon thuis zijn. Bezoek is altijd welkom in deze nieuwe thuis, het spreekt voor zich dat het in de afdeling een samenleven is met respect voor de privacy en geborgenheid van verschillende mensen. Familieleden en verwanten worden betrokken in het dagelijkse leven in huis.

Vroegtijdige zorgplanning
De bewonerszorg wordt verstrekt door een professioneel team en vrijwilligers in samenspraak met de zorgvrager, de begeleidende artsen en de familie of vertegenwoordigers. Vanuit onze visie op wonen leven en zorg willen we hen ondersteunen waar de eigen mogelijkheden wegvallen.

In wzc Hof ter Boonwijk blijven we vanuit een belevingsgerichte aanpak op zoek gaan naar fysische, spirituele, psychische en sociale palliatieve vragen van al onze bewoners om die vervolgens waardig kunnen in te vullen.

Zorg rond het levenseinde
De medewerkers worden ondersteund door de leden van de palliatieve werkgroep, door artsen, een psychologe en het regionaal netwerk palliatieve. We bieden de bewoner het nodige comfort op alle vlakken om in zijn vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en dat hij tot dat laatste moment ook omringd kan zijn door zijn naasten. Het is belangrijk tijdig na te denken over de persoonlijke wensen rond dit sleutelmoment, zorg voor het leven vraagt ook aandacht voor het levenseinde …

Contact

Woonzorgcentrum Hof Ter Boonwijk

  • Bewoner zit op een toestel bij de kinesist Hof Ter Boonwijk