naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting leegstaande woningen en gebouwen

Eigenaars van woningen en gebouwen die geregistreerd staan als leegstand moeten hiervoor een belasting betalen. 

Deze belasting is vanaf 1/1/2020 hoger voor woningen en gebouwen in het kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied is geconcentreerd in de binnenstad met als belangrijkste winkelstraten de Brusselsestraat, Oude Vest en Vlasmarkt. De as vanaf de Brusselsepoort, via de Brusselsestraat en Markt tot aan de Kerkstraat, samen met de Oude Vest vormt de ruggengraat van het bestaande kernwinkelhart.

De belasting moet betaald worden als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het stedelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tarieven?

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.250 EUR voor het eerste jaar voor elk gebouw dat of elke woning die in het register staat, van welk type dan ook. Voor het kernwinkelgebied bedraagt dit vanaf 1/1/2020 2.000 EUR.

Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

Het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het stedelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend.

X mag niet meer bedragen dan 5.

Hoe?

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag. 

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld