naar top
Gemeente Dendermonde

Privacybeleid

Om als stad en OCMW Dendermonde een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. De stad en OCMW Dendermonde vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) en de Belgische privacywetgeving (wet van 30 juli 2018).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • voor de goede vervulling van de stedelijke taak;
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De stad Dendermonde geeft jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen jouw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op inzage in persoonsgegevens en het krijgen van een kopie: je mag weten of we gegevens van jou hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op verbetering/aanvulling van onjuiste/onvolledige gegevens: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen jouw gegevens te verwijderen, als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelverwerking en er geen andere reden is om deze te bewaren. 
 • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om niet onderworpen te worden aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten

Als je een recht wil laten gelden, dan moet je dit schriftelijk en gedagtekend doen. Doe dit bij voorkeur online door te klikken op onderstaande knop.

Aanvraagformulier voor het uitoefenen van uw rechten

Het kan ook per e-mail naar privacy@dendermonde.be, per post naar 'Administratief Centrum, communicatiedienst, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde' of op een papier dat je afgeeft aan de balie.

We hebben volgende gegevens nodig: 

 • Jouw naam
 • Een recto verso scan of kopie van je elektronische identiteitskaart
 • Welk recht je wil laten gleden
 • Op welke manier je de gegevens wil ontvangen: per post, op papier af te halen aan de balie of elektronisch

Om ervoor te zorgen dat de gegevens jou veilig bereiken, vragen we je dat je ze persoonlijk komt afhalen aan de balie en je hierbij je elektronische identiteitskaart voorlegt. Enkel wanneer je kiest voor verzending per post, is dit niet nodig.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken
De stad Dendermonde maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. De stad Dendermonde gebruikt deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over jouw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). Je kunt jouw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat je een waarschuwing krijgt wanneer je cookies krijgt toegestuurd. Lees meer over het cookiebeleid.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@dendermonde.be of per brief naar: Stadsbestuur Dendermonde, Dienst informatica, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. De functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

Voor klachten verwijzen we je door naar de klachtencoördinator.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ons privacybeleid werd laatst gewijzigd op 1 april 2019.