naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting op natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen / belasting op motoren

Natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit (hoofd- of bijberoep van een nijverheids-, agrarisch- en/of handelsbedrijf) uitoefenen in Dendermonde worden belast als bedrijf. Alle motoren gebruikt op het grondgebied van de stad Dendermonde  (elektromotoren, stoommachines, verbrandingsmotoren, waterturbines ... ongeacht de krachtbron) worden belast. 

Hoe?

Je ontvangt een aangifteformulier van de stad Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij stad Dendermonde en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

  • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
  • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Tarieven?

Belasting op natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen
Afhankelijk van graad van hinderlijkheid waaronder de bedrijfsactiviteit valt (ARAB/VLAREM) en van de ingenomen bedrijfsoppervlakte (zowel bebouwd als onbebouwd, in gebruik of voorbehouden voor gebruik).

  • Zonder graad van hinderlijkheid (bv. vrije beroepen): min. 28 EUR en max. 5.600 EUR
  • Hinderlijkheid derde graad: min. 56 EUR en max. 11.200 EUR
  • Hinderlijkheid tweede graad: min. 112 EUR en  max. 22.400 EUR
  • Hinderlijkheid eerste graad: min. 414 EUR en max. 53.760 EUR

Voor tuincentra en agrarische bedrijven gelden specifieke tarieven. Nachtwinkels vallen niet onder deze belasting (zie 'Belasting op nachtwinkels').

Belasting op motoren

0 kW - 10 kW 0 EUR/kW  
11 kW - 100 kW 4,50 EUR/kW
101 kW - 250 kW 4,75 EUR/kW
251 kW - 400 kW 5 EUR/kW
401 kW - 600 kW 5,50 EUR/kW
601 kW - 800 kW 6,75 EUR/kW
801 kW - 1.000 kW 8 EUR/kW
1.001 kW - … 14,50 EUR/kW

Iedere breuk van kilowatt wordt afgerond naar een hogere eenheid.
Maximumbedrag van de belasting per belastingplichtige: 196.000 EUR.

Voor eventuele vrijstellingen verwijzen wij je naar het reglement onder 'Downloads'.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Machine