naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting op masten en pylonen

De aanwezigheid van masten en pylonen wordt door de visuele impact als landschapsverstorend ervaren. Voor masten en pylonen met een hoogte van minstens 15 meter moet je een belasting betalen.

Hoe aanvragen?

De belasting wordt ingevorderd via kohier en moet betaald worden twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

  • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
  • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Prijs?

Je betaalt 2.500 euro per mast en/of pyloon met hoogte van minstens 15 meter. Dit tarief geldt vanaf 1/1/2020.

Voor constructies die windenergie of andere groene stroom produceren of constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten moet geen belasting worden betaald.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Masten en pylonen