naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting op masten en pylonen

De aanwezigheid van masten en pylonen wordt door de visuele impact als landschapsverstorend ervaren. Voor masten en pylonen met een hoogte van minstens 15 meter moet je een belasting betalen.

Tarieven?

Je betaalt 2.500 euro per mast en/of pyloon met hoogte van minstens 15 meter. Dit tarief geldt vanaf 1/1/2020.

Voor constructies die windenergie of andere groene stroom produceren of constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten moet geen belasting worden betaald.

Hoe?

De belasting wordt ingevorderd via kohier en moet betaald worden twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

De stad neemt lokale steunmaatregelen om de impact van de coronacrisis op de lokale economie te beperken. De aangifteformulieren en aanslagbiljetten voor de lokale belastingen van 2020 die normaal in het voorjaar worden verstuurd, vallen nu pas vanaf september 2020 in de brievenbussen. 

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.