naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting reclameborden

Wie reclameborden commercialiseert, moet hierop een belasting betalen.
Een reclamebord is elke constructie waarop reclame wordt aangebracht:

  • in eender welk materiaal
  • geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in openlucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg
  • met inbegrip van muren of delen van muren en omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een aangifteformulier van de stad. Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij stad Dendermonde en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

  • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
  • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Prijs?

  • Vanaf 1/1/2020: 80 EUR per m² per jaar

Bepaalde reclameborden worden van deze belasting vrijgesteld. Hiervoor verwijzen wij je naar bijgevoegd reglement (zie 'Downloads').

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld