naar top
Gemeente Dendermonde

Brugfigurenwerking basisonderwijs

In de strijd tegen kinderarmoede startte stad Dendermonde samen met Groep INTRO het brugfigurenproject op. Sinds januari 2021 zijn er 3 brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Deze brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die de brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Deze personen zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind. 

Stad Dendermonde ging een samenwerking aan met Groep INTRO wat resulteerde in 2 extra halftijdse brugfiguren. Vanuit de werkgroep kinderarmoede van Huis van het Kind 'De Kroon' werd samen met de basisscholen bekeken in welke vestigingen de brugfigurenwerking van start kon gaan. Momenteel is er een brugfiguur aan de slag in de de volgende schoolvestigingen: BS Atheneum, Oscar Romerocollege (Pater De Smetlaan, Sas en het Het Laar), GBS Echo en GBS De Toverboon.

Samen met deze scholen wordt er gewerkt rond 3 kernopdrachten: het versterken van ouderbetrokkenheid en zelfredzaamheid, het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren en het bevorderen van ontmoetingskansen en sociale cohesie. Samen met de scholen wordt een engagementsverklaring aangegaan en wordt per school een jaaractieplan opgesteld. 

De stedelijke coördinator kinderarmoede blijft naast brugfiguur voor buitengewoon basisonderwijs Oscar Romerocollege ook het aanspreekpunt rond armoedeproblematieken voor alle andere Dendermondse scholen.

Meer info

Hanne Allewaert, Groep INTRO - hanne.allewaert@groepintro.be - 0473 52 91 16
Brugfiguur GBS Echo en GBS De Toverboon

Kaoutar Aarras, Groep INTRO - kaoutar.aarras@groepintro.be - 0473 52 99 03
Brugfiguur BS Atheneum, Oscar Romerocollege Pater De Smetlaan en Sas

Wies Dierickx, coördinator kinderarmoede lokaal bestuur Dendermonde
wies.dierickx@dendermonde.be - 052 37 85 11
Brugfiguur Oscar Romerocollege Het Laar

  • Drie brugfiguren uit Dendermonde