naar top
Gemeente Dendermonde

Buitenschoolse opvang Grembergen

Online registratie en inschrijven vakantieopvang

!!! Via bovenstaande link heeft u toegang tot de webshop van onze buitenschoolse opvang.

Algemeen

Buitenschoolse opvang staat voor pedagogisch verantwoorde opvang van kinderen, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Het is een plaats waar kinderen in een veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen spelen.

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd.

Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinator

Freya De Schryver

Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvanglocaties bevinden zich in de buurt van de scholen. Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en de kinderen worden rond 8 uur door de begeleiding te voet naar school gebracht. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen weer op om samen naar de opvang te gaan. 

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken. We voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee. Drank wordt gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Vakanties

 • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
 • Tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen lunch mee voor ’s middags.
 • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
 • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling) of cultureel zijn (voorstelling Cultuurhuis Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang dient zich eerst te registreren.
Dit kan ten vroegste 6 maanden vóór de start van de opvang.

 1. Via bovenstaande link (blauwe knop) dient u online een inschrijvingsaanvraag in. U duidt daarbij helemaal onderaan ‘Ik ben nog geen klant en wil een aanvraag tot registratie indienen’ aan. Nadien doorloopt u de nodige stappen. Na registratie ontvangt u een bevestiging dat de registratie is doorgezonden. De handleiding voor deze registratie kunt u bij de downloads onderaan deze pagina terugvinden.
  Deze online registratie betekent echter niet dat het kind de gevraagde dagen opgevangen kan worden. Het opvangprofiel wordt verder besproken met de begeleiding van de opvanglocatie (stap 3).
 2. Uw gegevens worden verwerkt door de dienst administratie en doorgestuurd naar de gewenste opvanglocatie.
 3. U wordt gecontacteerd door de begeleiding van de opvanglocatie (Let op: Tijdens vakantieperiodes worden er geen afspraken voor een inschrijving gemaakt. Indien u net voor de start van de vakantie een aanvraag doet, zal de begeleiding u pas na deze vakantie contacteren)
 4. U gaat langs op de locatie voor een kennismaking en de verdere inschrijving.
 5. U ontvangt een bevestigingsmail met de startdatum waarop uw kind kan starten en een handleiding met de nodige info voor de toegang tot uw ouderportaal.
 6. Uw kind kan starten.
 7. Wenst u ook opvang tijdens schoolvakanties? Vanaf het moment dat de inschrijving volledig in orde is, ontvangt u vóór de start van elke vakantie een infomail met de startdata van de inschrijvingen. De inschrijving zelf gebeurt via het ouderportaal of op één van onze twee inschrijfavonden. In schoolvakanties kunt u kiezen op welke opvanglocatie u uw kind inschrijft. Meer info over vakantie-inschrijvingen vindt u hieronder.

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt per e-mail en via deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen tot 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kunt u terugvinden in het huishoudelijk reglement dat terug te vinden is bij de downloads onderaan.

De inschrijvingen voor een vakantieperiode worden telkens afgesloten de laatste weekdag vóór de start van die bepaalde vakantie om 12u.

Start inschrijvingen zomervakantie 2024

woensdag 17 april enkel voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar

woensdag 24 april voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Online registratie en inschrijven vakantieopvang

Prijs?

Voorschools en naschools

1 euro per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag 

Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen half uur met een maximum van 4 euro
Van 3 tot 6 uur aanwezig: 6 euro
6 uur en langer aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 

Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Van 3 tot 6 uur aanwezig: 6 euro
6 uur en langer aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

Dit tarief bedraagt 50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie downloads).

Contact en openingsuren

Buitenschoolse opvang Grembergen

Adres
Dr. Haekstraat 33 a19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 26 27 33 of 0474 49 06 02
Tel.
0472 63 15 23 (coördinator)
Tel.
0497 97 49 49 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.