naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtopbouwwerk, wat is dat?

Historiek

Buurtopbouwwerk bestaat al langer in Dendermonde. Na afloop van het ‘Buurt aan zet’-project en de samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw in 2019, volgde een evaluatie en een nieuw plan van aanpak voor het buurtopbouwwerk.

Op basis van een onderzoek van HOGENT waarbij onderzoekers in gesprek gingen met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten ging Groep INTRO vzw in 2021 als nieuwe partner aan de slag voor buurtopbouwwerk in Dendermonde.

Onze doelstellingen en aanpak

Naar de mensen toe

De buurtopbouwwerkers gaan actief op zoek naar die mensen die door de mazen van het dienst- en hulpverleningsnet (dreigen te) glippen. Door huisbezoeken te doen, maar ook door hun aanwezigheid in de buurt, op straat, op pleintjes,… zijn onze buurtopbouwwerkers eenvoudig aanspreekbaar en bereikbaar. Ze zijn ook wekelijks te vinden in de buurtpunten.

Buurtpunten voor iedereen

Een buurtpunt is een warme plek in de buurt van waaruit de buurtopbouwwerkers hun activiteiten organiseren. Iedereen is welkom in de buurtpunten en kan er terecht…

  • voor een babbel met koffie/thee,
  • met kleine digitale vragen (iets opzoeken, iets printen, hulp bij aanmelden, melding doen,…)
  • met kleine administratieve vragen
  • om rechten te verkennen
  • om andere buren te leren kennen,
  • met een idee/melding voor/over de buurt,
  • voor de aankoop van vuilniszakken per stuk

In en rond het buurpunt gaan ook allerlei activiteiten door: van fietsherstel, creatief atelier, samen werken in de (moes)tuin en samen koken, tot samen afval opruimen in de buurt of meewerken aan een buurfeest. Zo ontmoeten buren elkaar, gaan in gesprek met elkaar en leren van elkaar.

Waar zijn onze buurtpunten?

Vrijwilligerswerk op maat

Wie het wenst kan ook zijn of haar steentje bijdragen als vrijwilliger in het buurtpunt of bij buurtactiviteiten. Vertrekpunt daarbij zijn de talenten en krachten, maar ook de draagkracht van de vrijwilliger. Onze buurtopbouwwerkers zorgen voor een passende omkadering.

Samen de toekomst verbeelden

Samenkomen in/met de buurt doet ook samen dromen. Van leuke activiteiten, van wat in de buurt beter zou kunnen. De buurtopbouwwerkers denken samen met buurtbewoners na over hoe die wensen of dromen werkelijkheid kunnen worden. Door samen actie te ondernemen, bv. opzetten van een mooimakersactie, starten met een ruilwinkel, … . Of door in gesprek te gaan met de stadsdiensten of andere partners in de buurt. Bijvoorbeeld voor het vervangen van de glijbaan op het speelterrein, of over afspraken rond maaien op een grasveld, ….

Alle neuzen in dezelfde richting

Het buurtopbouwwerk zet ook in op netwerkvorming in de buurten. Zo overleggen en werken ze regelmatig samen met de jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge, de buurtzorgers van de lokale dienstencentra, stadsdiensten en met andere partners die zich inzetten voor de buurt, zoals buurtcomités of burgerinitiatieven.

Contact

Buurtwerking

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 46 (buurtzorgwerking)
Tel.
052 37 85 42 (buurtopbouwwerk)
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • buurtwerking