naar top
Gemeente Dendermonde

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het algemeen politiereglement regelt zaken die te maken hebben met veiligheid en openbare orde. Zo zijn er afspraken over geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, de begraafplaatsen ... 

De GAS-reglementen zijn een middel om overlast en kleine criminaliteit te bestrijden. Met overlast bedoelen we dingen waar een inwoner zich aan ergert: nachtlawaai, sluikstorten en zwerfvuil, hindernissen op voet- en fietspaden, hondenpoep, wildplassen, loslopende honden ... Het zijn precies die zaken die via de GAS-reglementering worden geregeld. Men kas pas vanaf 16 jaar een GAS-boete krijgen. 

Wat betekent dit concreet?

Wie mag de overtreding vaststellen? 
De vaststelling van een overtreding gebeurt door een politieagent, een stedelijk ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad of een gemeenschapswacht. 

Wie bepaalt de sanctie?
De sanctie wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, dus niet door wie de overtreding vaststelt. 

Welke weg wordt er afgelegd alvorens het tot een beslissing komt? 
1. De feiten worden vastgelegd in een proces-verbaal (pv) of bestuurlijk verslag (bv). 
2. De overtreden krijgt een aangetekende brief met een kopie van dit pv of bv.
3. Zij/jij kan verweer indienen. 
4. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS wordt opgelegd.
5. Tegen deze beslissing is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is dat de jeugdrechtbank.

Geldboete?
Het bedrag van de GAS kan verhogen in geval van herhaling en kan oplopen tot 350 euro. Bovenop de GAS kan een extra factuur komen die bv. onkosten voor het verwijderen van zwerfvuil of wildplakken vergoedt. 

Wat is GAS-bemiddeling?
De huidige reglementering voorziet een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Bij bemiddelingen bespreken overtreden en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. Samen wordt naar een geschikte vorm van herstel gezocht. Dit kan zijn: een prestatie bij een stadsdienst verrichten, een taak maken (bv. een geschreven verontschuldiging aan de benadeelde) of een schadevergoeding vereffenen. 

Een GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Het resultaat van de bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de geldboete. Voor meerderjarigen is bemiddeling niet verplicht. 

Contact en openingsuren

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 03
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.