naar top
Gemeente Dendermonde

IBO Grembergen De Speelzone

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Initiatief Buitenschoolse Opvang (kortweg IBO) staat voor pedagogisch verantwoorde opvang van kinderen, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Het is een plaats waar kinderen in een veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen spelen.

We zijn er voor alle kinderen uit de basisschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd. Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren


Ine Mariën

Christel Schockaert

Nathalie Duquesne

Voor- en naschoolse opvang

De IBO’s bevinden zich in de buurt van de scholen. Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en de kinderen worden rond 8.00 uur door de begeleiding te voet naar school gebracht. Op het einde van de schooldag haalt de begeleiding de kinderen weer op om samen naar de opvang te gaan. 

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang dient eerst contact op te nemen met de opvanglocatie die vasthangt aan de school van zijn/haar kind.

Via de opvanglocatie krijgt men een afspraak om langs te komen voor de opmaak van een papieren dossier en de handleiding om een online registratie in orde te maken. Zodra zowel het papieren dossier compleet is en het online account is aangemaakt, kan de inschrijving geactiveerd worden. Via datzelfde account kan ook de reservatie voor de schoolvakanties gebeuren

Vakanties

  • Tijdens de vakanties wordt er in de voor- en namiddag een activiteit aangeboden. Kinderen worden niet verplicht om hieraan deel te nemen.
  • Tijdens vakanties zijn de tussendoortjes in de prijs inbegrepen en brengen de kinderen boterhammen mee voor ’s middags.
  • Af en toe gaan we in vakanties op uitstap. De kosten voor uitstappen worden niet extra aangerekend aan de ouders.
  • Een uitstap kan ontspannend (speeltuin), leerrijk (bezoek museum of tentoonstelling) of cultureel zijn (voorstelling Cultuurcentrum Belgica), of kan een sociale meerwaarde bieden (bezoek aan het woonzorgcentrum). 

Inschrijven voor vakanties

Inschrijven voor opvang tijdens de vakantie is verplicht. De eerste inschrijvingsdatum wordt per vakantie bekendgemaakt via brief, e-mail en deze pagina.

Rekening houdend met de regelgeving wordt er voorrang gegeven aan kinderen t.e.m. 6 jaar. Meer informatie over het annuleren van gereserveerde dagen kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onder 3.3. (zie Downloads).

Overzicht inschrijvingen schoolvakanties 2023

Krokusvakantie   tot en met vrijdag 17 februari om 12 uur 's middags 
Paasvakantie

woensdag 22 februari enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar

woensdag 1 maart voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar  

Zomervakantie  

woensdag 19 april enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar     

woensdag 26 april voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Herfstvakantie  

woensdag 20 september enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar

woensdag 27 september voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Kerstvakantie  

woensdag 29 november enkel voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar

woensdag 6 december voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Inschrijvingen paasvakantie 2023

 Start inschrijvingen voor kinderen van 2,5 t.e.m. 6 jaar (geboortedatum vanaf 15/04/2016):

Via de webshop vanaf woensdag 22 februari 2023 om 16 uur. Diezelfde avond kan u tussen 17.30 uur en 18.30 uur langskomen in IBO 't Speelpaleis (Gentsesteenweg 1, Dendermonde-Centrum) waar wij u helpen bij uw inschrijving. 

Start inschrijvingen voor kinderen van 7 tot 12 jaar:

Via de webshop vanaf woensdag 1 maart 2023 om 17 uur. Diezelfde avond kan u tussen 17.30 uur en 18.30 uur langskomen bij de sportdienst (sporthal Van Langenhovestraat Sint-Gillis) waar wij u helpen bij uw inschrijving.

Einddatum inschrijvingen / opvangdagen wijzigen of wissen:

De inschrijvingen voor de paasvakantie worden definitief afgesloten op vrijdag 31 maart 2023 om 12 uur ’s middags.

Het is niet toegelaten om op de IBO-locatie langs te gaan voor hulp bij uw inschrijving. Heb je problemen of bijkomende vragen, gelieve dan één van de coördinatoren te contacteren.

Inschrijvingen opvang vakantie en online registratie 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 euro per begonnen halfuur 

Woensdagnamiddag 
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen halfuur (maximum van 4 EUR)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie Downloads).

Contact en openingsuren

IBO Grembergen De Speelzone

Adres
Dr. Haekstraat 33 a19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 20 22 62 of 0474 49 06 02
Tel.
0499 55 79 69 (coördinator)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 19 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: 7-19 u.