naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Baasrode De Schakel

Online registratie

!!! Via bovenstaande link heeft u toegang tot de nieuwe webshop van de gemelde opvang.
Kinderen die nog vóór 1/1/2024 in opvang De Schakel starten, dienen zich echter nog bijkomend via de oude webshop te registreren: https://bkodendermonde.recreatex.be/

Deze kinderopvang is een samenwerking tussen de stedelijke basisschool De Schakel in Baasrode en stad Dendermonde om een kwaliteitsvolle kinderopvang in de scholen zelf te organiseren.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen (2,5-12 jaar) en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinator

Freya De Schryver

Voor- en naschoolse opvang 

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 uur tot 17.30 uur

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 uur staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 17.30 uur. Als er om 17.30 uur. nog kinderen aanwezig zijn, brengt de begeleiding de kinderen te voet naar IBO De Speelvogels.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang op school, moet zich registeren via de knop ‘Online registratie’ bovenaan deze pagina. Voor elk kind moet ook nog een dossier opgemaakt worden op de locatie. Neem hiervoor contact op met de coördinator. 

Prijs?

Voorschools en naschools
1 euro per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen half uur (maximum van 4 euro)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief
50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Contact en openingsuren

Opvang De Schakel

Adres
Molenberg 99200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 34 50 50 of 0496 56 46 88
Tel.
0472 63 15 23 (coördinator)
Tel.
0478 95 04 97 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 17.30 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: gesloten