naar top
Gemeente Dendermonde

Opvang Baasrode Visitatieschool

Online registratie

De kinderopvang in de school is een samenwerking tussen de Visitatieschool Baasrode en stad Dendermonde.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen (2,5-12 jaar) en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinatoren

Nathalie Duquesne

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 uur tot 17.30 uur

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 uur staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 17.30 uur. Als er om 17.30 uur nog kinderen aanwezig zijn, brengt de begeleiding de kinderen te voet naar IBO De Speelvogels.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken, we voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee, drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang dient eerst contact op te nemen met de opvanglocatie die vasthangt aan de school van zijn/haar kind.

Via de opvanglocatie krijgt men een afspraak om langs te komen voor de opmaak van een papieren dossier en de handleiding om een online registratie in orde te maken. Zodra zowel het papieren dossier compleet is en het online account is aangemaakt, kan de inschrijving geactiveerd worden. Via datzelfde account kan ook de reservatie voor de schoolvakanties gebeuren

Prijs?

Voorschools en naschools
1 euro per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag
Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen half uur (maximum van 4 euro)
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Tussen 3 en 6 uur aanwezig: 6 euro
Meer dan 6 uur aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 2% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief
50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Contact en openingsuren

Opvang Visitatieschool

Adres
Rosstraat 79200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 34 50 50 of 0496 56 46 87
Tel.
0471 22 05 99 (coördinator)
Tel.
0497 97 49 49 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 17.30 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: gesloten