naar top
Gemeente Dendermonde

Buitenschoolse opvang Baasrode Visitatieschool

Online registratie 

!!! Via bovenstaande link heeft u toegang tot de webshop van onze buitenschoolse opvang.

Algemeen

De kinderopvang in de school is een samenwerking tussen de Visitatieschool Baasrode en stad Dendermonde.

We zijn er voor de kinderen uit de Visitatieschool (van 2,5 tot 12 jaar) en vinden het belangrijk dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontplooien tijdens zijn vrije tijd.

Genieten en plezier maken staan hierbij centraal.

Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen voor de dagelijkse opvang van de kinderen en bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de opvang. De coördinator ondersteunt het begeleidingsteam.

Coördinator

Freya De Schryver

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de school zelf van 7 tot 17.30 uur. Op woensdag tot 14.30 uur.

Ouders brengen hun kinderen 's morgens naar de opvang en vanaf 8.10 uur staan de kinderen onder toezicht van de school. Op het einde van de schooldag staat de begeleiding klaar om de kinderen op te vangen tot 17.30 uur of op woensdag tot 14.30 uur. Als er nadien nog kinderen aanwezig zijn, brengt de begeleiding de kinderen te voet naar de buitenschoolse opvang in de Kloosterstraat.

Na schooltijd krijgt elk kind een gratis 4-uurtje aangeboden. Kinderen hebben de mogelijkheid om huiswerk te maken. We voorzien echter geen gestructureerde huistaakbegeleiding. Daarnaast is er vooral tijd voor vrij spel.

Op woensdagmiddag brengen de kinderen boterhammen van thuis mee. Drank wordt opnieuw gratis aangeboden. Woensdagnamiddag voorzien we een begeleide activiteit.

Registreren

Iedereen die gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang dient zich eerst te registreren.
Dit kan ten vroegste 6 maanden vóór de start van de opvang.

  1. Via bovenstaande link (blauwe knop) dient u online een inschrijvingsaanvraag in. U duidt daarbij helemaal onderaan ‘Ik ben nog geen klant en wil een aanvraag tot registratie indienen’ aan. Nadien doorloopt u de nodige stappen. Na registratie ontvangt u een bevestiging dat de registratie is doorgezonden. De handleiding voor deze registratie kunt u bij de downloads onderaan deze pagina terugvinden.
    Deze online registratie betekent echter niet dat het kind de gevraagde dagen opgevangen kan worden. Het opvangprofiel wordt verder besproken met de begeleiding van de opvanglocatie (stap 3).
  2. Uw gegevens worden verwerkt door de dienst administratie en doorgestuurd naar de gewenste opvanglocatie.
  3. U wordt gecontacteerd door de begeleiding van de opvanglocatie (Let op: Tijdens vakantieperiodes worden er geen afspraken voor een inschrijving gemaakt. Indien u net voor de start van de vakantie een aanvraag doet, zal de begeleiding u pas na deze vakantie contacteren)
  4. U gaat langs op de locatie voor een kennismaking en de verdere inschrijving.
  5. U ontvangt een bevestigingsmail met de startdatum waarop uw kind kan starten en een handleiding met de nodige info voor de toegang tot uw ouderportaal.
  6. Uw kind kan starten.
  7. Wenst u ook opvang tijdens schoolvakanties? Vanaf het moment dat de inschrijving volledig in orde is, ontvangt u vóór de start van elke vakantie een infomail met de startdata van de inschrijvingen. De inschrijving zelf gebeurt via het ouderportaal of op één van onze twee inschrijfavonden. In schoolvakanties kunt u kiezen op welke opvanglocatie u uw kind inschrijft. Opvang De Schakel en opvang Visitatie bieden geen vakantieopvang aan.

Prijs?

Voorschools en naschools

1 euro per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag 

Minder dan 3 uur aanwezig: 1 euro per begonnen half uur met een maximum van 4 euro
Van 3 tot 6 uur aanwezig: 6 euro
6 uur en langer aanwezig: 12 euro

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4 euro
Van 3 tot 6 uur aanwezig: 6 euro
6 uur en langer aanwezig: 12 euro

Opvang meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale bijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Sociaal tarief

Dit tarief bedraagt 50% van de totale bijdrage. Het sociaal tarief wordt berekend aan de hand van het aanslagbiljet, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (zie downloads).

Contact en openingsuren

Opvang Baasrode Visitatieschool

Adres
Rosstraat 79200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
0496 56 46 87
Tel.
0472 63 15 23 (coördinator)
Tel.
0497 97 49 49 (vragen rond dossiers en inschrijvingen)
E-mail
E-mail

Ma-vr: 7 u. tot begin schooltijd, einde schooltijd tot 17.30 u.
Schoolvrije en vakantiedagen: gesloten