naar top
Gemeente Dendermonde

Kinderdagverblijf De Kleine Kroon

Kinderdagverblijf De Kleine Kroon vind je op campus De Kroon van het Dendermondse Huis van het Kind, Kroonveldlaan 40 b. Dit is naast het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius. Het kinderdagverblijf ligt helemaal achteraan op het terrein en is omgeven door een ruime tuin. Het kinderdagverblijf heeft 90 vergunde plaatsen, waarvan er 79 gesubsidieerd zijn.

Leefgroepen

Het kinderdagverblijf heeft 6 leefgroepen: 3 babygroepen van 0 tot 18 maanden en 3 peutergroepen van 18 maanden tot de eerste instapdatum in het onderwijs nadat jouw kind 2,5 jaar is. Een leefgroep vormt een afgebakend deel met een speel-, verzorgings- en rustruimte. In het gebouw zijn 3 'huisjes' waarin telkens een baby- en peutergroep worden gecombineerd. De kinderen blijven de hele tijd in hetzelfde 'huisje', zodat het ook huiselijker aanvoelt.  

In de babygroep volgen we zoveel mogelijk het levensritme van jouw baby. Vooral de behoefte aan rust- en voedingsmomenten varieert van kind tot kind. Bij de peuters hanteren we een vaste dagindeling met meer structuur om de kinderen houvast te geven. 

Niet enkel de leeftijd van jouw kind bepaalt wanneer het doorschuift van de baby- naar de peutergroep, maar ook de behoeften van het kind en de bezetting in de groepen.

Begeleiding

In het kinderdagverblijf werkt een team van kinderbegeleidsters en huishoudelijk medewerksters onder directe leiding van verantwoordelijken. In elke leefgroep zijn een aantal vaste begeleiders, zodat jouw kind zich kan hechten aan deze personen.

Alle kinderbegeleiders zijn gekwalificeerde medewerkers. Er worden ook regelmatig vormingen georganiseerd. 

De huishoudelijke medewerker staat in voor het onderhoud en de keuken. De maaltijden worden gekookt in een nieuwe centrale keuken en van daaruit verdeeld naar verschillende voorzieningen.

Opvangplan

Met de ouders wordt voor de start van de opvang een opvangplan gemaakt. Dit is een belangrijk document, omdat het duidelijk bepaalt op welke dagen je opvang reserveert. Voor deze gereserveerde dagen moet je ook betalen, met uitzondering van de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Wat bij ziekte van uw kind?

  • Zieke kinderen horen niet thuis in een kinderdagverblijf. Informeer best vooraf wie je in dat geval uit de nood kan helpen. Je kunt ook een aanvraag voor thuisopvang indienen of contact opnemen met uw mutualiteit. 
  • Wanneer jouw kind ziek wordt tijdens de opvang verwittigt het kinderdagverblijf de ouders zodat passende maatregelen genomen worden.
  • Medicatie dienen wij enkel toe met doktersvoorschrift.
  • Als je een doktersattest hebt bij ziekte, hoef je de gereserveerde dagen niet te betalen. 

Voor wie?

Volgens de regels van Kind en Gezin geven we absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. 

Omdat we subsidies ontvangen, moeten we daarnaast voorrang geven aan:

  • Alleenstaanden
  • Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • Pleegkinderen
  • Broers en zussen kinderen die al in het kinderdagverblijf zijn. 

Op jaarbasis moeten minstens 20% van de kinderen komen uit gezinnen met minstens 2 kenmerken van de voorrangsgroepen of komen uit kwetsbare gezinnen. Zolang het kinderdagverblijf geen 20% heeft, wordt afgeweken van de absolute voorrang in kader van een werksituatie. Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor meer informatie. 

Prijs?

Attest inkomenstarief
De kostprijs moet je zelf berekenen via Mijn Kind en Gezin en is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Onmiddellijk ontvang je via mail het 'attest inkomenstarief'. Dit moet je bezorgen aan de verantwoordelijke die ook de inschrijving deed. Dit attest is noodzakelijk om de opvang te starten. Op dit attest vind je de kindcode en de bijdrage die je voor elke gereserveerde dag moet betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Hulp nodig? Wend je tot de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

Er is de mogelijkheid om een individueel verminderd tarief aan te vragen. De voorwaarden hiervoor kan je terugvinden via de site van Kind en Gezin.
Ouders in een zeer moeilijke financiële situatie moeten zich wenden tot het OCMW. 

Wat is inbegrepen?
Afhankelijk van de momenten waarop jouw kind aanwezig is: middagmaal, vieruurtje, avondmaal. Het ontbijt wordt thuis gegeten. Flesvoeding brengen de ouders zelf mee. Voor een aantal zaken rekenen we toeslagen aan, zoals voor het gebruik van luiers.

Factuur
Voor een opvang tot 5 uren wordt 60% van het inkomenstarief aangerekend. Voor een opvang van meer dan 5 uren wordt het volledige bedrag aangerekend. Voor een opvang van meer dan 11 uur wordt 160% van het inkomenstarief aangerekend. Maandelijks worden de facturen opgemaakt en bezorgd. Je betaalt aan het OCMW.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Contact en openingsuren

Kinderdagverblijf De Kleine Kroon

Adres
Kroonveldlaan 40 b9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 27 27 70
E-mail
Vandaag open van 7 tot 18.30 u.
Morgen open van 7 tot 18.30 u.