naar top
Gemeente Dendermonde

Eegene 20-50: sanering van de lozingen in de beek

In Eegene (huisnummers 20 tot 50) wordt er nog heel wat afvalwater geloosd in de langsgracht langs de Schelde en de bermgracht naast de gewestweg.

Samen met studiebureau Sweco heeft stad een ontwerp uitgetekend waarbij er een 2DWA-riolering wordt gerealiseerd langs de langsgracht. Deze riolering zal het afvalwater dat nu nog terecht komt in de grachten opvangen en naar de riolering in de gewestweg brengen. Dit heeft als resultaat proper water in de langsgracht langs de Schelde en in de bermgracht naast de gewestweg. Hierdoor zal de geurhinder van de vervuilde grachten verdwijnen. 

Voor dit project heeft stad een subsidiedossier ingediend bij VMM. Van zodra het ontwerpdossier wordt goedgekeurd door VMM, wordt het project overgedragen aan NV Aquafin voor de uitvoering ervan.

  • plan met tekening project