naar top
Gemeente Dendermonde

Project Uitwijksporen goederenvervoer, fietssnelwegen F44/F19 en fietslink naar bedrijventerrein Hoogveld

Infrabel, Provincie Oost-Vlaanderen, Polder Vlassenbroek, gemeente Lebbeke en stad Dendermonde hebben samen een totaalproject uitgewerkt, gelegen tussen Winningstraat (grondgebied Dendermonde) en Mandekensstraat (grondgebied Lebbeke).

Dit project omvat verschillende infrastructuurelementen.

Uitwijksporen

Infrabel, infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet, dient een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de aanleg van twee uitwijksporen (parallelsporen) tussen Dendermonde en Lebbeke langs de bestaande spoorlijn 53 tussen Winningstraat en Mandekensstraat. 

De aanleg van deze twee uitwijksporen is noodzakelijk in het kader van de Europese normen om goederentreinen tot 740 m lengte toe te laten op het Belgische spoornet. Op die manier zullen er op alle goederencorridors in Europa lange goederentreinen kunnen rijden. 

Bij de uitvoering van dit project worden milderende maatregelen toegepast, zoals het gebruik van geluidsarme spoortechnieken, geluidsschermen, infiltratie- en buffergrachten en groenaanplantingen voor een optimale integratie in de omgeving.

Fietssnelwegen

De Provincie Oost-Vlaanderen zal in samenwerking met stad Dendermonde en gemeente Lebbeke een veilige fietsverbinding realiseren van in het centrum van Dendermonde richting Baasrode en Lebbeke. 

Enerzijds wordt er parallel aan de spoorweg Dendermonde-Mechelen een nieuw stuk van bijna 2,5 kilometer van de fietssnelweg F44 aangelegd tussen de Winningstraat en het station Baasrode-Zuid.

Niet ver van de N41 zal er een verbinding gerealiseerd worden tussen de fietssnelweg en de bedrijvenzone Hoogveld aan de straat Driebek (fietslink), dit om het bedrijventerrein Hoogveld beter bereikbaar te maken voor fietsers.

Anderzijds willen de partners ook een nieuw stuk van ca. 700 meter van de fietssnelweg F19 aanleggen tussen Dendermonde en Puurs-Sint-Amands, vanaf de aansluiting aan de F44 tot aan Hoogveld en het reeds gerealiseerde stuk van de fietssnelweg F19 richting Den Briel.

Volaardebeek

Plaatselijk zal waterloop Volaardebeek verlegd worden in functie van de optimalisatie voor infiltratie, buffering en afvoer van hemelwater (ruimte voor water).

Het project zit in een voorbereidende fase.

Voorlopige ontwerpplannen ter inzage

Dit omvangrijke project werd toegelicht op een infomarkt op 15 mei 2024 in de Parochiezaal Lutterzele, Spoorwegstraat 200, achter de kerk.

De voorlopige ontwerpplannen en de powerpointpresentatie die werden getoond tijdens deze infosessie kun je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.