Geboortepremie

Bij de geboorte van een kind kunt u als moeder een geboortepremie aanvragen. De geboortepremie is een eenmalige tegemoetkoming van 100 EUR. 

Voorwaarden?

 • De aanvraag van de premie moet gebeuren in hetzelfde jaar van de aangifte van de geboorte. Bij geboorte in december moet u de premie aanvragen voor 31 januari van het daaropvolgende jaar. 
 • Op het ogenblik van de bevalling bent u als moeder minstens 6 maanden gedomicilieerd en woonachtig in Dendermonde. 
 • Het gezamenlijk netto belastbaar van u en uw echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u een gezin vormt, mag niet hoger zijn dan 19.336 EUR per jaar. Dit bedrag verhoogt met 992 EUR per persoon ten laste:
  • Een kind waarvoor op 1 januari van het jaar van de aanvraag kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald, geldt als 1 persoon ten laste;
  • Een gehandicapt kind (minstens 66 % invaliditeit) wordt als 2 personen ten laste aangerekend;
  • De aanvraagster, echtgenoot, partner en elk familielid dat tot het gezin behoort en gehandicapt is (minstens 66 % invaliditeit) geldt als 1 persoon extra ten laste.

Hoe aanvragen?

1. Online

 • Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in en verstuur. 
 • Voeg een bewijs van inkomen toe. 

Online aanvragen

2. Via mail

 • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en sla het op uw pc op. 
 • Mail het ingevulde formulier naar loket.sh@ocmw.dendermonde.be. Voeg een bewijs van inkomen toe. 

3. Kom langs 

 • Kom tijdens de openingsuren langs bij het Sociaal Huis.
 • Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) en een bewijs van inkomen mee. 

Bewijs van inkomen

Als bewijs van inkomen voegt u een kopie van het recentste aanslagbiljet toe. Als u geen aanslagbiljet ontvangt, levert u dit bewijs door een:

 • Attest van werkloosheidsuitkering
 • Attest van de mutualiteit
 • Attest van het OCMW
 • Attest van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten
 • Pensioenfiche nr. 281.11 of formulier 2575/27, jaarlijkse aangifte van belastingen

Contact

Loketdiensten en premies

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

In de namiddag: enkel na afspraak via 052-37 85 00.