naar top
Gemeente Dendermonde

Gescheiden rioleringsstelsel bij wegen- en rioleringswerken

Bij de uitvoering van wegen- en rioleringswerken gaat het lokaal bestuur volop voor een gescheiden rioleringsstelsel.  Dit wil zeggen dat het afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) strikt wordt gescheiden. 

Voor de aanvang van de wegen- en rioleringswerken, stelt het bestuur een afkoppelingsdeskundige aan die instaat voor het ontwerpen van een optimale afkoppeling op het privaat domein.

De afkoppelingsdeskundige brengt de bestaande toestand van de private riolering in kaart en ontwerpt een nieuwe optimale afkoppeling waar nodig.  Hij maakt ook een raming van de kostprijs. 

Een optimale afkoppeling houdt in:

  • Bij open of halfopen bebouwingen wordt alle hemelwater gescheiden afgevoerd
  • Bij gesloten bebouwingen wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater en afgevoerd, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning aangelegd moeten worden. In de meeste gevallen wordt dit dus beperkt tot een afkoppeling van de voorste dakhelft.

De kost van deze studie is volledig ten laste van het lokaal bestuur. De kosten voor de afkoppelingswerken op het privaat domein zijn voor de eigenaar.  De eigenaar kan de werken zelf uitvoeren of beroep doen op een aannemer.

Na uitvoering van de afkoppelingswerken moet de afkoppeling gekeurd worden.  Deze keuringen worden eveneens betaald door het bestuur.

Bij een positief keuringsattest kan de eigenaar een subsidie krijgen van € 35 per meter aangelegde buis, met een maximum van € 2.500.  Deze afkoppelingspremie kan enkel bekomen worden bij woningen in een straat waar een nieuw gescheiden riolering wordt aangelegd of waar de bestaande gescheiden riolering wordt vernieuwd.

Alle voorwaarden werden opgenomen in een afkoppelingsreglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad.  Je vindt dit document bij de downloads.